Novice


Arhiv: Seminar: DDV v odsevu novosti in sprememb v letu 2013, 5.2.2013

Vabimo vas na aktualni strokovni seminar

 "DDV v odsevu novosti in sprememb v letu 2013",

ki bo v torek, 5. februarja 2013, od 9. do 13.30 ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Sprejetih je karnekaj sprememb tako na področju DDV , ki se že uporabljajo od 1.1.2013, kakor tudi na drugih področjih, ki so neposredno vezane na poslovanje poslovnih subjektov. Zakorakajmo pripravljeni v novo poslovno leto.

  • Nova pravila obračunavanja DDV – spremembe priobdavčevanju nekaterih storitev, spremembe pri prometu blaga znotraj EU..
  • Računi in njihov pomen – novosti na področju izdajanja računov, novi obvezni elementi, roki za izdajo, kdaj jih evidentiramo, kdaj nastane obveznost za obračun DDV in kdaj pridobimo pravico do odbitka DDV, kako jih pravilno evidentiramo
  • Popravki napak – kako in kdaj moramo popravljati napake za pretekla obdobja, popravek osnove, popravek izkazane obveznosti, popravek odbitka vstopnega DDV
  • Predviden dvig praga za vstop in izstop iz sistema DDV , povezava z ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov – pasti in priložnosti, na kaj moramo biti pozorni pri izstopu iz sistema DDV, popravki vstopnega DDV in posledice
  • Druge aktualne novosti - ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov in vpliv na DDV; na kaj moramo biti pozorni
  • Vaša vprašanja

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
vsem računovodskim delavcem in ostalim, ki se srečujejo s problematiko davka na dodano vrednost in njegovega obračunavanja ter želijo biti na tekočem z novostmi in odpraviti morebitne dileme, ki se jim porajajo v praksi

PREDAVATELJICA 
Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka, članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Zbornice računovodskih servisov, predavateljica na šoli za računovodje in knjigovodje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področju vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, društva in proračunske uporabnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

  • za člane GZS OZ Posavje: 114,00 EUR (DDV vključen)
  • za ostale: 168,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 1.2.2013 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi