Novice


Arhiv: Seminar: IZVRŠNICA in druge novosti in spremembe, 6.12.2012

 Popust za člane

Vabimo vas na aktualni seminar

IZVRŠNICA IN DRUGE NOVOSTI - SPREMEMBE,
KI JIH UVAJA

NOV ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH
(ZPreZP-1)
,

ki bo v četrtek, 6. decembra 2012, od 13. do 15.30 ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

V Uradnem listu RS št. 57, z dne 27.7.2012, je bil objavljen nov ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1), ki je začel veljati z 28.7.2012.

Obvezni pobot ostaja - v primerjavi s starim pa nov ZPreZP-1 »prinaša« še nov instrument zavarovanja plačil - IZVRŠNICO, uveljavlja tehnične dopolnitve »starega« ZPreZP in odpravlja omejitve plačilnih rokov.

VSEBINA:

1. Uporaba zakona - uporaba zakona v razmerjih z mednarodnim elementom
2. Denarna obveznost in obročna plačila
3. Plačilni rok
4. Opredelitev zamude
5. Obvezni večstranski pobot

  • dolžnost prijave denarne obveznosti (presečen dan),
  • katerih denarnih obveznosti dolžnik ni več dolžan prijaviti,
  • obveznosti dolžnika brez dospelih terjatev,
  • prijava obveznosti solidarnih dolžnikov,

6. IZVRŠNICA
7. Organi pristojni za nadzor
8. Pristojnosti DURS-a po novem
9. Prehodne določbe idr.

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, , svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

PREDAVATELJICA:
Jana Galič
, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer , kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

  • za člane GZS OZ Posavje: 60,00 EUR (DDV vključen)
  • za ostale: 108,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo ob potrditvi izvedbe izobraževanja nakažite na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 3.12.2012 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi