Novice


Arhiv: Seminar s priročnikom: Poslovanje in izterjava v EU, 27.9.2012

 

SEMINAR S PRIROČNIKOM

»POSLOVANJE IN IZTERJAVA V EU«
v okviru projekta »Upravljanje terjatev malih in srednjih podjetij pri poslovanju v EU«

ki bo v četrtek, 27. septembra 2012, s pričetkom ob 13. uri.

Mala in srednja podjetja (MSP) so gonilna sila slovenskega gospodarstva saj predstavljajo več kot 90 odstotkov vsega slovenskega gospodarstva, vendar še vedno večinoma poslujejo v domačem okolju. Ovire predstavljajo predvsem nepoznavanje pravnih in ekonomskih posebnosti držav EU in načina poslovanja podjetij iz teh držav, hkrati pa je dodatna ovira tudi negotovost izterjave zapadlih obveznosti njihovih poslovnih partnerjev v tujini.

NAMEN SEMINARJA:

Namen in cilji Projekta so predstaviti temeljne postopke in pogoje pri poslovanju na trgih Evropske unije s poudarkom na postopkih izterjave terjatev do tujih poslovnih partnerjev.

Z namenom spodbuditi MSP k še večjemu poslovanju na EU trgih in iskanju priložnosti bomo na seminarju predstavili pomen pravočasnih informacij o poslovnih partnerjih in priložnostih na tujih trgih, ter najpomembnejše praktične nasvete o sklepanju pogodb ter zavarovanju obveznosti. Te informacije lahko bistveno pripomorejo k preprečevanju in izogibanju dolgotrajnim postopkom izterjave ali celo sodnim postopkom.

V primeru neplačila so pomembne veščine pravočasne in predvsem uravnotežene komunikacije ter pravilen pristop k poslovnemu partnerju neplačniku, ki ga MSP na dolgi in kratki rok ne želi izgubiti. Prikazali bomo možnosti, ki jih imajo MSP pri obveščanju in tudi izterjavi dolgov od neplačnikov, hkrati pa tudi možnost izvensodnega ter sodnih izvršilnih postopkov v EU, kot skrajno sredstvo.

PROGRAM SEMINARJA:

1. Pogodbe in zavarovanje terjatev (Robert Geisler, univ. dipl. prav.)

      a.  Faza priprav in zbiranja informacij – spoznajte pogodbenega partnerja

      b.  Faza pogajanj z dajanjem predlogov in nasprotnih predlogov – uveljavite svoje pogoje

      c.  Faza sklenitve pogodbe – zaokrožite pogajanja in zavarujte izpolnitveno obveznost nasprotne strani

2. Podlage in postopki izterjave v EU (Igor Knez, univ. dipl. prav.)

      a.  Izvensodne oblike izterjave

      b.  Pravne podlage za izterjavo v EU

      c.  Postopki izterjave v EU

            i.   Evropski plačilni nalog

            ii.  Postopki v sporu mejne vrednosti

            iii. Evropski izvršilni naslov

            iv. Priznanje sodnih odločb po Basel 1

            v.  Bilateralni sporazumi držav članic

3. Kratek pregled posebnosti izterjave v Avstriji, Nemčiji, Italiji (Igor Knez, univ. dipl. prav.)

      a.  Izsledki Konference na temo Poslovanje in izterjava v EU

4. Upravljanje terjatev (Klara Stanič, direktorica Coface Slovenija)

      a.  Izterjevalne agencije

      b.  Bonitetne agencije
 

IZVAJALCI SEMINARJA:

  • Igor Knez, univ. dipl. prav., Direktor Zakonodajno–pravne službe GZS, kjer se ukvarja predvsem s področjem gospodarskega in civilnega prava ter sodeluje v zakonodajnih postopkih.
  • Robert Geisler, univ. dipl. pravnik, samostojni pravni svetovalec v Zakonodajno-pravni službi GZS, ki se ukvarja z gospodarskim pogodbenim pravom in stvarnim pravom že zadnjih 7 let, od ustanovitve lastnega podjetja REALITETA nepremičnine d.o.o., Maribor, ki se prvenstveno ukvarja z dejavnostjo posredovanja v prometu z nepremičninami in pravnim ter poslovnim svetovanjem s tega področja.
  • Klara Stanič, direktorica Coface Slovenija

Seminar bo trajal 3 ure, po njem pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

Seminar je namenjen svetovalcem, pravnikom, komercialistom, računovodjem, direktorjem podjetij, ki so aktivna ali razmišljajo o vstopu na tuje trge in vsem tistim v podjetjih, ki so aktivni pri sklepanju poslov s tujimi podjetji in tudi pri izterjavi plačil.

KOTIZACIJA:

  • Kotizacija za udeležence dogodka znaša: 40 € + DDV
  • Za člane GZS se priznava 30 % popust na osnovno ceno

Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo, priročnik in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 1100-514 + matična številka podjetja.
Odjavite se lahko najkasneje 3 dni pred dogodkom. V primeru prepozne odjave ali neudeležbe vračilo kotizacije ni možno.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi