Novice


Arhiv: Javni razpis za malo gospodarstvo v občini Krško za leto 2012


V Uradnem listu št. 62/12  dne 17.8.2012 je bil objavljen Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2012.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 118.000 EUR. 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki se izvajajo v razpisnem obdobju od 22.9.2011 do 25.9.2012 na območju občine Krško:


A.        naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B.        svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
C.        promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D.        posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E.        spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju občine Krško.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si/1370/javni-razpisi.

Rok za oddajo vlog je 25.9.2012.

Osnovne informacije o razpisu so objavljene tudi v Posavskem obzorniku, dne 16.8.2012.

Za dodatne informacije vam je na voljo gospa Irena Mesinger na tel. št. 07 4981 292 ali e-naslovu irena.mesinger@krsko.si .

Fotogalerija

 

Arhivi