Novice


Arhiv: Seminar: Pregled aktualnih sprememb na davčnem področju v letu 2012, 5.9.2012

 Popust za člane

Vabimo vas na seminar

PREGLED AKTUALNIH SPREMEMB NA DAVČNEM PODROČJU,
ki bo v sredo, 5. septembra 2012, od 13. do 16. ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

 V letošnjem letu smo »dočakali« kar nekaj pomembnih sprememb na davčnem področju, ki bodo vsekakor bistveno vplivale na poslovanje in obdavčitev fizičnih in pravnih oseb že v letu 2012 in dalje.

Spremenil se je Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, odpravljen je 66.a člen ZDDV-1, zopet smo doživeli spremembe na področju plačevanja z gotovino, … in končno je sprejet ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC, ki med ostalim spreminja tudi določbe ZDoh-2 in ZDDPO-2 in »draža« študentsko delo.

Z 28.7.2012 je pričel veljati nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, spremenila pa se je tudi Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

V kolikor z aktualnimi spremembami niste seznanjeni ali pa se vam ob navedenemu pojavljajo še kakšna vprašanja, vas vabimo na kratek, a hkrati jedrnat seminar, s pomočjo katerega boste pridobili vse potrebne informacije o novostih na davčnem področju.

IZ VSEBINE SEMINARJA:

 • sprememba olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj,
 • sprememba olajšave za investiranje,
 • sprememba 23. a člen Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 (plačevanje z gotovino),
 • odprava 66.a člena ZDDV-1 (omejitev uveljavljanja vstopnega DDV od nepravočasno plačanih obveznosti),
 • znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb (problematika akontacij),
 • sprememba davčne lestvice,
 • višja stopnja obdavčitev dividend, obresti in dobička iz kapitala,
 • za koliko je po novem »dražje« študentsko delo?
 • spremembe in dopolnitve Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki so pričele veljati s 7.7.2012,
 • nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (obvezni pobot ostaja, v primerjavi s starim pa nov ZPreZP-1 »prinaša« še nov instrument zavarovanja plačil - IZVRŠNICO, uveljavlja tehnične dopolnitve »starega« ZPreZP in odpravlja omejitve plačilnih rokov).

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, , svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

PREDAVATELJICA:
Jana Galič
, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer , kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

 • za člane GZS OZ Posavje: 60,00 EUR (DDV vključen)
 • za ostale: 108,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo ob potrditvi izvedbe izobraževanja nakažite na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 3.9.2012 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi