Novice


Arhiv: Seminar: Nova uredba o odpadkih in druge novosti s področja okolja, 11.4.2012

  Popust za člane

Nenehno spreminjajoči se okoljski predpisi prinašajo gospodarstvu nove obveznosti, hkrati pa tudi nove priložnosti. Za podjetja, še posebej s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in ravnanja z odpadki, so še zlasti pomembne zahteve na področju industrijskega onesnaževanja in odpadkov ter snovne in energetske učinkovitosti. Stanje okolja, kakovost zunanjega zraka ali voda, lahko pogojuje še dodatne obveznosti, kar se odraža v okoljevarstvenih dovoljenjih in vpliva na poslovanje podjetij.

Skupaj s Službo za varstvo okolja GZS vas vabimo na seminar s tematiko

NOVA UREDBA O ODPADKIH IN DRUGE NOVOSTI S PODROČJA OKOLJA,

bo v sredo, 11. aprila 2012, od 10. do 14.30 ure
v prostorih GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, v Krškem.

NAMEN SEMINARJA
je seznaniti udeležence z novostmi, ki jih prinašajo okoljski predpisi kot so: nova uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/11), s poudarkom na odpadkih, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,vključno s komunalnimi odpadki, ki nastajajo pri teh dejavnostih. Posvetili se bomo še usmeritvam in zahtevam s področja energetske učinkovitosti in drugim novostim v okoljski zakonodaji.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjemprojektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti večo zakonodajnih zahtevah s področja okolja in energetske učinkovitosti.

VSEBINA SEMINARJA

1. Ravnanje z odpadki - nova uredba o odpadkih

 • pregled predpisov in usmeritev na področju odpadkov,
 • hierarhija ravnanja z odpadki,
 • kaj so odpadki in kaj stranski proizvod,
 • kdaj odpadku preneha status odpadka,
 • odgovornost za ravnanje z odpadki,
 • razširjena odgovornost proizvajalca,
 • obveznosti povzročiteljev odpadkov,
 • obveznosti zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev in drugih oseb, ki ravnajo z odpadki.

2. Obvladovanje okolja in energije

 • usmeritve na področju snovne in energijske učinkovitosti ter ekodesigna,
 • sistemi ravnanja z okoljem in energijo ter EMAS,
 • energetski pregledi,
 • energijske nalepke, energetske izkaznice in okoljske označbe.

3. Druge novosti (glavni poudarki pričakovanih sprememb)

 • skladiščenje v nepremičnih rezervoarjih,
 • emisije v zrak iz srednjih in malih kurilnih naprav.

4. Vprašanja in razprava

PREDAVATELJICI
Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja GZS
Antonija Božic Cerar, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

 • za člane GZS OZ Posavje: 102,00 EUR (DDV vključen)
 • za ostale: 180,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo ob potrditvi izvedbe izobraževanja nakažite na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 9.4.2012 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi