Novice


Arhiv: Seminar: Obvezno zavarovanje družbenikov - poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih, 10.1.2012

Vabimo vas na aktualni seminar

 "OBVEZNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV- POSLOVODNIH OSEB V ZASEBNIH DRUŽBAH IN ZAVODIH
(novosti v letu 2011 in 2012)
",

ki bo v torek, 10. januarja 2012, s pričetkom ob 16. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela-ZUTD, je s 1.1.2011 prišlo do spremembe načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, del navedenih sprememb pa začne veljati s 1.1.2012.

Glede na »aktualnost« navedene teme, Vas vabimo na seminar z naslednjo VSEBINO

  • Opredelitev oseb, na katere se spremembe nanašajo oz. kdo so zavezanci za prijavo v zavarovanje,
  • Praksa zavarovanja družbenikov-poslovodnih oseb do 31.12.2010 (šifra 001, 040, različni načini izplačevanja plač in nagrad (REK-1, OPSVL)
  • Zavarovanje na podlagi 040 po 01.01.2011
  • Zavarovalna osnova (kdo oddaja OPSVL in kdo je plačnik prispevkov- primeri iz prakse)
  • Davčno (ne)priznavanje prispevkov za socialno varnost družbenikov- poslovodnih oseb (Pojasnila DURS-a)
  • Različni načini izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta
  • Vprašanja in odgovori,…

PREDAVATELJICA
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih ( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

  • za člane GZS OZ Posavje: 72,00 EUR (DDV vključen)
  • za ostale: 102,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 6.1.2012 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi