Novice


Arhiv: Podeljena priznanja najboljšim inovacijam regije Posavje za leto 2010

Najbolj inovativnim med inovativnimi je GZS Območna zbornica Posavje, Krško v sredo, 8. junija 2011, podelila priznanja za inovacije, nastale v letu 2010. 1 zlata, 3 srebrne in 5 bronastih priznanj je rezultat letošnjega nabora prispelih prijav na razpis.

Priznanje za najboljše inovacije predstavlja priznanje inovativnim dosežkom posavskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v regiji in širše. Število in kakovost prijavljenih inovacij je jasen pokazatelj, da ima Posavje potencial za dvig konkurenčnosti gospodarstva.

Priznanja za najboljše inovacije so prerasle v vseslovensko promocijo inovacije, kjer danes sodelujejo vse območne in regionalne zbornice GZS, kar se pozna skozi število prijav podjetij za natečaj najboljših inovacij, ki se iz leta v leto večja.

Prejemniki regionalnih priznanj za najboljše inovacije leta 2010

Zlato priznanje

Podjetje: Kovis d.o.o.
Inovatorja: Ivan Smolej, David Deržič
Inovacija: Zavorni disk za tirna vozila s hladilnim sistemom »NET«
Inovacija se nanaša na zavorni disk za tirna vozila z novim oz. izboljšanim sistemom hlajenja, ki zagotavlja učinkovitejše in bolj enakomerno hlajenje. Ob zaviranju tirnega vozila, opremljenega s kolutnim zavornim sistemom, se kinetična energija vozila zaradi trenja med zavornim diskom in zavornimi ploščicami spreminja v toploto. Izboljšava zagotavlja hitrejše in enakomernejše odvajanje nastale toplote. Posledica tega je večje trenje med prej omenjenimi elementi kar pomeni večjo učinkovitost zavornega sistema. Povedano poenostavljeno: ob enakih obremenitvah, vozilo z izboljšanim zavornim diskom hitreje zmanjša hitrost oz. se zaustavi. Po drugi strani pa hitrejše odvajanje toplote posledično vpliva na manjše mehanske poškodbe na površini diska. Rezultat je daljša življenjska doba diska. Zaradi konstrukcijski omejitev na področju razvoja diskov je ta rešitev še toliko bolj pomembna, predvsem zato, ker je optimizacija izdelka dosežena le s spremembo konstrukcije le tega.

Srebrna priznanja

Podjetje: Cerjak d.o.o.
Inovatorji: Matjaž Cerjak, Stane Konečnik, Vilko Vogrinc
Inovacija: Priključni mehanizem - zaščitni okrov
Predmet inovacije je priključni mehanizem kardanske gredi oziroma priklopni element za spoj pogonskega stroja in kardanske gredi. Rešitev zajema preprosto rokovanje za uporabnika, oblikovno upoštevanje ergonomije, zanesljivost pri uporabi, izdelavno iz okolja prijaznim materialov, ob minimalni uporabi energije. Bistvo rešitve priključnega mehanizma z vzvodom je v tem, da je oblikovan tako, da s pomočjo minimalne potisne sile na vzvod le ta premakne zatič z vzmetjo, ki je nameščen v okrovu s pokrovom, v ustrezen položaj. To omogoča enostavno montažo in zanesljivo varovanje priključne vilice – kardanske gredi pred osnimi premiki na priključni in gnani gredi stroja.

Podjetje: INO Brežice d.o.o.
Inovatorji: dr. Viktor Jejčič, Tone Vogrin, Branko Kos
Inovacija: Drobilnik žetvenih ostankov
Drobilnik žetvenih ostankov je stroj za razrez rastlinskih ostankov po žetvi, kar omogoča kakovostno direktno setev. Stroj je po zasnovi hibrid med klasično krožno brano in valjarji za tlačenje tal. Stroj za razrez žetvene biomase ima diske nameščene pod pravim kotom, s čimer je doseženo, da se rastlinski ostanki maksimalno razrežejo. Stroj lahko kombiniramo s sejalnico za direktno setev ali več brazdni plug. Zaradi majhne dolžine razrezanih rastlinskih ostankov je doseženo, da lahko sejalnica za direktno setev nemoteno vlaga seme v tla – setveno plast. Krajši razrezani ostanki se brez problema umaknejo sejalnemu elementu, po drugi strani pa dosežen efekt, da so tla prekrita z rastlinskimi ostanki, kar preprečuje rast plevelov, zmanjšuje izhlapevanje vode in varuje tla pred erozijo. Rešitev, je gospodarna in ekološko naravna saj bo pridelava na ta način zmanjšala stroške dela in energije za obdelavo tal.

Podjetje: TPV Prikolice d.o.o.
Inovator: Slavko Bogovič
Inovacija: Profilirna naprava
Za potrebe izdelave avtomobilske prikolice katere imajo pločevinaste stranice je najprej potrebno razrezati kolutno pločevino, prebiti luknje, profilirati kose pločevine, ter skriviti pločevino v končno obliko. Z uvedbo inovacije se operaciji profiliranja priključi delovno mesto prebijanje. Inovacija glede na predhodni profilirni stroj po končanem delu profiliranja sam izvrže in zloži kos pločevine na voziček s pomočjo pnevmatske roke. Čas potreben za prebijanje in profiliranje stranic za eno prikolico po uvedbi inovacije se je zmanjšal saj je odpadla vmesna faza skladiščenja prebitih stranic med delovnima mestoma prebijanje in profiliranje.

Bronasta priznanja

Podjetje: Deržič Rudolf s.p.
Inovatorji: Rudolf Deržič, Rudolf Deržič ml.; Miroslav Deržič, Miran Kopinč
Inovacija: Dvoosni sledilnik sonca
Predstavljena je rešitev za preureditev zasutih deponij – dvoosni sledilnik sonca, ki je primeren za postavitev sončne elektrarne na zasute deponije. Sončne elektrarne izkoriščajo neskončno moč sonca in jo spreminjajo v okolju prijazno energije. Dvoosni sledilnik sonca omogoča horizontalno in vertikalno sledenje soncu. Na ta način so foto-napetostni moduli vedno obrnjeni proti soncu in tako prejmejo več energije, ker sončni žarki padajo pravokotno na površino.

Podjetje: Inplet pletiva d.o.o.
Inovator: Anton Perc
Inovacija: Zložljiva transportna paleta za transport pletiv
V inovaciji je predstavljena izdelava zložljive transportne palete za transport pletiv. Potreba po takšnih paletah se je pojavila zaradi pripomb kupcev pri sprejemanju naših pletiv, ki so se nanašale na umazanost bal zaradi neprimerne manipulacije med prekladom. Še bolj moteče pa je bilo pogosto napačno razkladanje predvsem pri zbirnih transportih in izgube posameznih bal.

Podjetje: Sistemi IN ES d.o.o.
Inovatorji: Slavko Senica, Primož Vidic, Toni Plantarič
Inovacija: Razvoj novega izdelka: Krmilnik za vodenje in regulacijo izmeničnih motorjev glavnih pogonov električnih vozil
Podjetje Sistemi IN ES d.o.o. sodeluje pri projektu električnega avtomobila pod delovnim nazivom »Chebela«. kot dobavitelj specifične opreme električnega avta t.j. regulator (krmilnik) za vodenje glavnih motorjev avta ter glavnega krmilnika za vodenje avta. Razvit je bil popolnoma nov krmilnik za potrebe krmiljenja motorja v izvedbi s trajnimi magneti, t.i. »in-wheel« motor, ki je montiran direktno v kolo avtomobila. Pri gradnji krmilnika je bilo poleg osnovne funkcionalnosti potrebno paziti na zahteve električne in mehanske lastnosti sistema (standardizacija, homologacija) ter tudi na robustnost in ceno izdelka v serijski proizvodnji. Krmilnik je po svoji zasnovi prilagojen za uporabo na sinhronih motorjih s trajnimi magneti, možno ga je uporabiti tudi pri asinhronsnkih motorjih s spremembo programske opreme.

Podjetje: TEB d.o.o.
Inovatorji: Edi Zidarič, Alojz Kozinc, Bojan Vovčko, Simon Čižmek, Marjan Zorko
Inovacija: Izvedba avtomobilske nadstrešnice z integrirano sončno elektrarno MFE TEB 2
Projekt izvedbe avtomobilske nadstrešnice z integrirano sončno elektrarno MFE TEB 2 je obsegal izgradnjo jeklene konstrukcije nadstrešnice in izgradnjo sončne elektrarne inštalirane moči 81,78 kW. Jeklena konstrukcija nadstrešnice je zaradi rahlo padajočega terena izvedena v štirih kaskadah, ima naklon 5° proti vzhodu in je zgrajena iz 282 monokristalnih sončnih modulov nazivne moči 290 W. Streha nadstrešnice je hkrati tudi generator električne energije, ki je priključen na razsmernike, ti pa so preko merilno ločilnega mesta priključeni v distribucijsko elektoenergetsko omrežje. Zaradi takšnega načina izvedbe strehe je izveden tudi poseben – inovativen način tesnjenja med sončnimi moduli, ki se zaradi pritrdilnih elementov ne stikajo povsem. Tesnjenje je izvedeno s prečnimi omega profili in vzdolžnimi žlebovi.

Podjetje: TPV d.d. PE Brežice
Inovatorji: Projektni tim TPV d.d. PE Brežice in PC Strojegradnja Brežice
Inovacija: CNC manipulator za lasersko varjenje
Tema inovativnega predloga je izgradnja inovativnega laserskega varilnega stroja, ki omogoča visoko produktivno varjenje in zagotavlja visoko kakovost proizvodov. Nov pristop izdelovanja izdelka temelji na visoko produktivnem CNC manipulatorju za lasersko varjenje z dvema izmenljivima mizama s hitro menjavo orodij, s čimer dosežemo možnost laserskega varjenja različnih tipov izdelkov za različne kupce. Inovacija omogoča visoko produktivnost, hitro prilagodljivost željam kupcev ozponudbe novih proizvodov, kakor tudi prilagajanje dnevnemu povpraševanja po že vpeljanih serijskih proizvodih s pomočjo hitro menjalnih varilnih orodij glede na želeni tip izdelka.

Nacionalnega nivoja ocenjevanja inovacij se bodo tokrat udeležile najboljše tri inovacije regije in sicer:

Podjetje: Kovis d.o.o.
Inovacija: Zavorni disk za tirna vozila s hladilnim sistemom "NET«

Podjetje: Cerjak d.o.o.
Inovacija: Priključni mehanizem - zaščitni okrov

Podjetje: INO Brežice d.o.o.
Inovacija: Drobilnik žetvenih ostankov

Projekt so podprli

                

                              

Fotogalerija

 

Arhivi