Novice


Arhiv: Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim

Predstavitev javnega razpisa (odprt bo januarja 2012)
programa »VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA ZA DELODAJALCE IN ZAPOSLENE«

v ponedeljek, 19. decembra 2011, od 13.00. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Ali se podjetja dovolj zavedajo, da je ključ za uspešno poslovanje v vlaganju v zaposlene in da zaposleni predstavljajo konkurenčno prednost ob pogoju, da se znajo identificirati z vizijo podjetja in so motivirani za skupno doseganje rezultatov? Pomembno je, da vodstvo s pravilnim ravnanjem in razvojem zaposlenih usmerja sposobnosti, zmožnosti, spretnosti zaposlenih v povečanje učinkovitosti ter doseganje ciljev podjetja, ob tem pa v največji možni meri upošteva potrebe zaposlenih.

V ta namen Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije s sredstvi Evropskega socialnega sklada izvaja program »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.

Namen programa VKO je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih, ali s pomočjo mreže izvajalcev VKO ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.

V okviru programa VKO bo sklad v prvi fazi na podlagi izkazanih izkušenj in referenc izbral izvajalce vseživljenjske karierne orientacije, ki bodo izvajali storitve za delodajalce in zaposlene. Po izboru izvajalcev VKO bo sklad predvidoma v januarju 2012 izvedel javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim, v okviru katerega bodo izbranim delodajalcem sofinancirane aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije. Za razpis je namenjenih 3.030.000,00 EUR, načrtuje pa se dodatni javni razpis v letu 2013 v višini 2.470.000,00 EUR.

Cilji javnega razpisa:

  • vzpostaviti oz. prenoviti temeljni kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in umestitev HRM funkcije (ali kadrovske funkcije) v poslovno strategijo podjetja;
  • zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov v podjetjih in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti;
  • povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih pri delodajalcih ter mobilnost na trgu dela;
  • povečati prilagodljivost ter konkurenčno prednost podjetij.

Ciljna skupina so zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki. Slednjim bodo sofinancirane naslednje aktivnosti:

Sklop A - postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (npr. izdelava analize stanja in opredelitev osnovne vizije podjetja, izdelava sistemizacije, izdelava kompetenčnih profilov za delovna mesta itd).

Sklop B - usposabljanje ključnega kadra, odgovornega za izvajanje nalog povezanih z razvojem kadrov, in neposredno zagotavljanje storitev, ki se nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih (npr. ocenjevanje zaposlenih in izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih).

Sklop C - usposabljanja na področjih motivacije, osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih (npr. timsko delo, upravljanje s časom,, pridobitev veščin vodenja kariere oz. kariernega razvoja zaposlenih, itd).

Predstavitev bo izvajala Sabina Rajšelj, predstavnica Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, in bo trajala predvideno do 15.00 ure.

Udeležba na predstavitvi je brezplačna. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 16. decembra 2011 na elektronski naslov oz.posavje@gzs.si ali na telefon 07 490 10 60.

Vljudno vabljeni.

Fotogalerija

 

Arhivi