Novice


Arhiv: Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov – SLOHRA GLOBALNET

 

Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov – SLOHRA GLOBALNET

RRA Posavje je skupaj s partnerji pričela z izvajanjem projekta Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov – SLOHRA GLOBALNET. Projekt poteka na območju štirih slovenskih in treh hrvaških regij. Z njim bo uresničena izmenjava znanja in izkušenj med slovenskimi partnerji in podjetniki. Projekt ponuja prvo skupno integrirano analizo baz podjetnikov začetnikov na obmejnem območju. Z vzpostavljanjem izvoznega konzorcija kot mednarodne mreže, namenjene izvozu, se bodo združile baze slovenskih in hrvaških podjetnikov, s tem pa jim bodo omogočene storitve, ki do sedaj niso obstajale, lahko pa izvoz spodbujajo v večji meri kot posamezni podjetniki vsak zase. Projekt spodbuja tudi idejo sodelovanja v širši javnosti.

Splošni cilj projekta je povečati globalno konkurenčnost podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju. Realiziral se bo s posrednim izboljševanjem konkurenčnosti podjetnikov začetnikov.
Posebni čezmejni cilj je ustvariti in implementirati skupni čezmejni sistem upravljanja in razdeljevanja virov podjetnikov začetnikov v neugodnem položaju z namenom povečanja njihove globalne konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU.

 

Koristi, ki jih podjetnikom prinaša vključitev v projekt:

  • individualno svetovanje o trenutno aktualnih spodbudah podjetništvu ter o tem, kako lahko razširijo svoje tržišče in njihovih morebitnih možnostih za izvažanje;
  • sodelovanje na seminarju »Kako postati izvoznik«;
  • sodelovanje na predstavitvi uspešnih izvoznikov, ki bo v Karlovcu in Kopru (prevoz je zagotovljen);
  • seznanitev z rezultati aktualnih raziskav, ki jih bodo sodelujoči podjetniki lahko uporabili v svojih podjetjih;
  • skrajšan poslovni načrt (po dogovoru je možno izdelati razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis);
  • predstavitev podjetnika in njegovih izdelkov/storitev v katalogu v hrvaškem, slovenskem in angleškem jeziku (naklada 700 izvodov);
  • predstavitev na mednarodnem sejmu v Londonu (zagotovljene hostese in osebje, ki bo podjetnika zastopalo, podjetniku se sejma ni potrebno udeležiti);
  • Gospodarski forum;
  • Možnost vključitve v prvi mednarodni konzorcij izvoza ali v mrežo hrvaških in slovenskih podjetnikov, ki si bodo skupaj prizadevali za izboljšanje svoje prepoznavnosti in izvoz svojih izdelkov;
  • ustvarjanje temeljev za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja za ženske v Novem mestu.

Vse aktivnosti so za vključene podjetnike brezplačne!

*** V sklopu projekta RRA Posavje organizira seminar na temo “Kako postati izvoznik”, ki bo potekal 1. in 2. decembra v Krškem. Podjetnike vabimo, da se za več informacij o udeležbi na seminarju in vključitvi v projekt SLOHRA GLOBALNET obrnejo na RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, tel.:07 488 10 40, e-mail: agencija@rra-posavje.si .


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi