Novice


Arhiv: Brezplačna delavnica: Kako realizirati podjetniške priložnosti v Posavju, 29.11.2011

Problemi so lahko hkrati tudipriložnosti!

Ker je vsaka informacija dobra, najboljša pa tista, ki jo uporabiš, vas CPT Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, vabi na brezplačno delavnico:

Kako realizirati podjetniške priložnosti v Posavju?
Spodbujanje inovativnosti in primeri dobrih praks,

ki bo v torek, 29. novembra 2011 ob 11. uri
v dvorani A Občine Krško, CKŽ 14, Krško

Iz vsebine delavnice:

11.00 – 11.30

Uvodni pozdravi, predstavitev storitev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter Tehnološkega centra Posavje - Techpo - Franc Češnovar, direktor.

11.30 – 12.30

Predstavitev spodbujanja podjetništva na Avstrijskem Štajerskem (SFG), prenos tehnologij kot primer dobrih praks opodjetenih idej na podeželju (nekatere produkte bo možno tudi poskusiti) – Sabine Prossnegg, SFG Avstrija.

12.30 – 12.45

Odmor za kavo.

12.45 – 13.30

Sofinanciranje zagona podjetij – Karmen Levak, Mateja Jurečič, CPT Krško.

13.30 – 14.30

Priprava projektov za nepovratna sredstva za raziskave, razvoj in inovacije ter aktualni razpisi - mag. Damjan Struna, RR & CO d.o.o.

14.30 – 15.00

Diskusija in zaključek.

Z novimi pristopi razmišljanja se lahko potenciali posameznika razvijejo v izjemne dosežke oz. ideje spremenijo realnost, pri tem pa potrebujejo ustrezno okolje in spodbude. Potrebujemo način, ki dobre ideje pripelje do realizacije in to takšne, ki prinaša korist podjetju ali drugi organizaciji.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni.

Delavnica je namenjena inovativnim posameznikom in podjetjem, ki želijo svojo novo poslovno idejo opodjetiti, jo razvijati kot novo storitev oz. nov izdelek, morda tudi kot priložnost podjetništva na podeželju. Na delavnici bo s strani CPT Krško in Techpo na kratko predstavljeno tudi podporno okolje za razvoj podjetništva.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite najpozneje do ponedeljka, 28. novembra na tel. št. 07/ 490 22 24 oz. 490 22 25 oz. po elektronski pošti: info@cptkrsko.si.

 

Fotogalerija

 

Arhivi