Novice


Arhiv: Seminar: DDV v mavričnih odtenkih jesenskih sprememb, 26.10.2011

 Popust za člane GZS

Vabimo vam na aktualni seminar
"DDV v mavričnih odtenkih jesenskih sprememb",

ki bo v sredo, 26. oktobra 2011, s pričetkom ob 9. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Še pred vročimi poletnimi dnevi sta bila objavljena predloga sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 in Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Predviden rok uveljavitve zakonskih sprememb je oktober 2011.S 1. julijem pa je že v uporabi nova izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 o skupnem sistemu DDV v Uniji.
Poleg sprememb bomo na seminarju obnovili že znana določila in pregledalinekaj najvidnejših in uporabnihpojasnil na področju DDV.

Predlog sprememb Zakona o davku na dodano vrednost:

 • popravki davčne osnove v primeru uvedbe stečaja, prisilne poravnave
 • spremembe – poenostavitev na področju popravkov napak za pretekla obdobja
 • avtomatizacija, oz. elektronsko oddajanje vseh zahtevkov za vračilo DDV
 • spremembe na področju prijave in odjave opravljanja prometa po 76.a členu

Predlog sprememb pravilnika o izvajanju ZDDV-1

 • spremenjeni obrazci - Priloge
 • pridobitev rabljenih vozil iz drugih držav članic in poročanje

Kaj moramo vedeti odoločilih nove IZVEDBENE UREDBE SVETA (EU)št. 282/2011

 • večja skladnost in uporaba sistema DDV
 • več preverjanj poslovnih partnerjev znotraj EU …

Pregled novejših pojasnil s področja DDV

 • kraj obdavčitev storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja..
 • transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v DDV-O obrazec

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
Vsem, ki se srečujejo s problematiko davka na dodano vrednost in njegovega obračunavanja, želijo biti na tekočem z novostmi in odpraviti morebitne dileme, ki se jim porajajo v praksi.

SEMINAR BO VODILA:
Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka, članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Zbornice računovodskih servisov, predavateljica na šoli za računovodje in knjigovodje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področju vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, društva in proračunske uporabnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:

 • za člane GZS Območne zbornice Posavje, Krško: 120,00 EUR (DDV vključen)
 • za ostale: 168,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 24.10.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi