Novice


Arhiv: Seminar VSMO: Katere akte potrebuje delodajalec na podlagi zakona in kako z njimi izboljšati organizacijo dela, 12.10.2011

 Popust za člane GZS

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar
"Katere akte potrebuje delodajalec na podlagi zakona in kako z njimi izboljšati organizacijo dela",

ki bo v sredo, 12. oktobra 2011, s pričetkom ob 9. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Želite preveriti ali izpolnjujete zakonske obveznosti in vašo notranjo organizacijo dodatno obogatiti in izboljšati.

Ne glede na projekt odprave administrativnih ovira, ki naj bi zmanjšal število nepotrebnih obveznosti za podjetja, le-ta še vedno potrebujejo določene temeljne akte s področja delovnega prava in organizacije dela. S temi akti se na eni strani zadosti zahtevam zakonodaje in prepreči možnost sankcioniranja s strani nadzornih organov, po drugi strani pa lahko dobro urejena organizacija podjetju prinese ne samo stroške temveč tudi korist.

NAMEN SEMINARJA
Namen seminarja je preveriti katere akte mora podjetje imeti oziroma katere evidence mora voditi, da zadosti zakonskim obveznostim, kakšna je vsebina teh aktov, postopek sprejemanja in kakšne so lahko posledice nespoštovanja zakonskih določil.

Poleg tega bomo preverili tudi katere splošne akte delodajalec potrebuje za izboljšanje lastne organizacije dela in kaj je priporočljivo urediti v splošnih aktih delodajalca. Vsebino posameznih evidenc in aktov bomo preverili glede na zakonske pogoje s praktičnim prikazom vzorcev, predvsem za enostavne oblike organizacije dela.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, predvsem novonastalih ali novo nastajajočih manjših in srednjih podjetij in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti več in izboljšati svojo organizacijo.

VSEBINA SEMINARJA

  1. Aktualne teme
  2. Splošni akt delodajalca in sistemizacija delovnih mest
  3. Varnost in zdravje pri delu
  4. Zakonsko določene evidence in akti delodajalca
  5. Pravilniki oziroma akti za izboljšanje organizacije dela

Podprto s sodno prakso in praktičnimi vzorci.

PREDAVATELJ
Igor Knez, univ. dipl. prav., je samostojni pravni svetovalec v Pravni službi na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer se ukvarja predvsem z delovnim pravom. Je član delovnih skupin na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za pripravo zakonodaje, z izkušnjami iz svetovanja in predavanja s področja delovnega prava in drugih področij.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

  • za člane GZS: 40,00 EUR (DDV vključen)
  • za nečlane: 100,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 10.10.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi