Novice


Arhiv: Delavnica: Katere instrumente podpore pri vstopu na nove trge imam na voljo?

Gospodarske delegacije slovenskih podjetij v tujino in obiski tujih delegacij v Sloveniji sodijo med najpomembnejša orodje pri krepitvi internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podporne storitve in v okviru tega organizira delavnico.

Vabimo vas
na brezplačno delavnico

»KATERE INSTRUMENTE PODPORE PRI VSTOPU NA NOVE TRGE IMAM NA VOLJO?«
Organiziranje gospodarskih delegacij in seminarjev,
storitve za podjetja, evropski projekti ter upravljanje z intelektualno lastnino,

ki bo v torek, 24. maja 2011 ob 13. uri
v predavalnici GZS OZ Posavje Krško, Bohoričeva ulica 9, Krško

Iz vsebine delavnice na temo gospodarskih delegacij:

  • Pomen gospodarskih delegacij, sektorske delegacije, ki se pripravljajo v sodelovanju z panožnimi združenji pri GZS.
  • Aktivnosti na področjih internacionalizacije, inovacij, prenosa znanja in tehnologij ter vključevanja podjetij v EU programe.
  • Seminarji »Kako poslovati z …«, na kateri so predstavljene osnovne informacije o trgih, poslovnih običajih, gospodarski zakonodaj ter priložnosti.
  • Odprtje avstrijskega trga - spremembe na avstrijskem trgu dela po prvem maju ter neposredne spremembe delovanja slovenskih podjetij na tem trgu.

Delavnico bo vodila mag. Maša Repež, namestnica direktorja Centra za konkurenčnost pri GZS, ki pokriva naslednja področja: viri financiranja, aktualni razpisi, nepovratna sredstva, ter trge Nemčije, Avstrije inŠvice.

Drug del delavnice se bo nanašal na tematiko načrtovanja in razvoja novih proizvodov, upravljanja z intelektualno lastnino ter trženja inovacij. Tematika bo predstavljena s strani direktorja Tehnološkega centra Posavja d.o.o. – Techpo,g. Franca Češnovarja.

Rok za prijavo: najpozneje do ponedeljka, 23. maja 2011.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni.

Na delavnici bo s strani CPT Krško na kratko predstavljeno tudi podporno okolje za razvoj podjetništva, delavnica pa je namenjena podjetjem iz različnih panog.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite na tel. št. 07/ 490 22 24 oz. 490 22 25 oz. po elektronski pošti: info@cptkrsko.si.

Center za podjetništvo in turizem Krško

Fotogalerija

 

Arhivi