Novice


Arhiv: Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, 20.4.2011

AKTUALNA ZAKONODAJA!

 PLAČILNI ROKI IN OBVEZNI POBOR
po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih,

v sredo, 20. aprila 2011, od 10. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.   

V marcu 2011 je bil sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki določa najdaljše dovoljene plačilne roke za gospodarske subjekte in javne organe ter obvezni večstranski pobot v primeru zamude s plačilom. V povezavi z navedenim zakonom je bila sprejeta tudi novela Zakona o davku na dodano vrednost, ki določa drugačen način obračunavanja DDV, za primer, ko dolžnik krši obveznost prijave v obvezni večstranski pobot.

Novosti, ki jih prinašata zakona, naj bi zmanjšale plačilno nedisciplino.

PROGRAM DELAVNICE:

1. PREDSTAVITEV ZPreZP

 • Direktiva EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
 • Najdaljši plačilni roki v razmerju B2B in B2G
 •  Posledice zamude (zamudne obresti, pavšalno nadomestilo stroškov izterjave)
 • Očitno nepravičen pogodbeni dogovor
 • Register menic, protestiranih zaradi neplačila (prva prijava 15.4.2011)
 • Obvezni večstranski pobot
  • prehodno obdobje
  • roki za prijavo
  • vsebina prijave
  • prijava na podlagi menične obveznosti
 • Sankcije

2. PREDSTAVITEV NOVELE ZDDV-1

 • Način obračunavanja DDV po noveli

3. ODPRTA VPRAŠANJA

 • Razmerje do obligacijskega zakonika, ki je doslej urejal vprašanje zamude in sankcij za zamudo
 • Kako uveljavljati pavšalni strošek v predlogu za izvršbo?
 • Ali je mogoče plačilni rok za določiti z okvirno pogodbo oz. letno naročilnico ne da bi ga določili v posamezni izvedbeni pogodbi oz. naročilnici?
 • Ali je dopusten dogovor o obročnem odplačevanju?
 • Kako je s plačilom po začasnih situacijah?

4. VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALCA DELAVNICE
Polona Fink in Igor Knez, samostojna pravna svetovalca v pravni službi GZS, ki sta sodelovala v zakonodajnem postopku sprejemanja interventne zakonodaje.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 40 € z vključenim DDV na udeleženca, za ostale 100 € z vključenim DDV. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom delavnice na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 18.4.2011 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi