Novice


Arhiv: Program: NLP diploma, 1.3.2011

Vabimo vas na izobraževanje v programu

"NLP DIPLOMA",
s pričetkom
v torek, 1. marca 2011, od 14. do 20. ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
 

Za doseganje in prepoznavanje odličnosti in torej tudi uspeha NLP (Nevrolingvistično programiranje) izpostavlja štiri temeljne pogoje:

1. Ciljna naravnanost

Za uspeh je nujno vedeti, kaj hočemo, kako bomo to kar hočemo dosegli, kdaj bomo to dosegli, kako bomo vedeli, da smo to že dosegli, oz. kje smo na poti za dosego cilja, kaj bomo za dosego cilja potrebovali in kdo nam lahko pri tem pomaga.

Človeški možgani namreč delujejo ciljno in se nagibajo k temu, da dobijo tisto, o čemer razmišljamo. Dobro oblikovani cilji so tako pomembno orodje in pogoj za dosegotistega, kar si v življenju želimo doseči.

2. Dober stik

Vsakdo izmed nas je svet zase in dejstvo, da smo si različni, že dolgo ni več nikakršna skrivnost ali posebnost. Imamo čisto svoj notranji svet, po katerem se ravnamo in ki v veliki meri upravlja z nami. Za sporazumevanje z nekom (in s samim seboj), potrebujemo prefinjeno sposobnost zaznavanja človeka in sposobnost povezave z njim na vseh ravneh. Povezava s človekom je proces pridobivanja pozornosti in zaupanja njegovega podzavestnega uma, da nam sledi. Pri tem je pomembno, da ne pozabimo na pozitivno namero.

3. Čutna ostrina

Ko enkrat vemo, kam hočemo iti in kam hočemo priti, potrebujemo sposobnost, daopazimo znake, ki nam kažejo, ali se premikamo v želeni in začrtani smeri.

Enako je, ko vstopimo v komunikacijski odnos. Še tako majhne spremembe na sogovorniku nam kažejo, kaj se v sogovornikovi notranjosti dogaja (ga dolgočasimo, nam verjame ali ne verjame, je nad nami navdušen, je zaskrbljen, odsoten,…).

4. Prožnost v vedenju

Ko opazimo, da je rezultat našega delovanja drugačen, kot smo ga želeli, je dobroprebuditi svojo notranjo prilagodljivost oziroma spremenljivost, ki nas bo spodbudila, da spremenimo način delovanja. To je način za dosego istega (ali drugačnega) rezultata, vendar po drugi morda nenačrtovani poti.

Ti štirje stebri v celoti odgovarjajo štirim Delorsovim stebrom učenja: imeti, biti, vedeti in delati - doseči in pomenijo skupek tehnologij odličnosti in uspeha v učenju in življenju. Ker potrebujemo:

 • ciljno naravnanost, da bi bili uspešni in bi dobili to, kar si želimo,
 • dober stik, da vzpostavljamo in vzdržujemo odnos z medsebojnim zaupanjem, podporo in razumevanjem,
 • čutno ostrino, da bi vedeli, kje smo in kaj se nam dogaja,
 • vedenjsko prožnost, da bi se znali prilagajati drugačnim in nepredvidljivim življenjskim razmeram.  

CILJI PROGRAMA

 • Udeleženci spoznajo, kako celostno in učinkovito komunicirati in odkrijejolastne miselne vzorce in vedenjske strategije ter se seznanijo z vedenjskimi vzorci in strategijami drugih (sodelavcev, partnerjev …).
 • Naučijo se graditi in vzdrževati dobre medosebne stike in odnose.
 • Naučijo se zgraditi odgovorno vplivanje nase in na druge.
 • Znajo informacije posredovati na jasen in razumljiv način.
 • Znajo ustvariti svoja najboljša notranja stanja za delo in odlične rezultate pri soočanju z izzivi.
 • So sposobni večje prilagodljivosti spremembam v okolju.
 • Znajo jasno postavljati cilje in znajo biti odločni pri njihovi realizaciji.
 • Znajo upravljati s svojimimiselnimi in čustvenimi procesi in stanji.
 • Razumejo osnovne zakonitosti Nevro-lingvističnega programiranja (NLP) in njihovo uporabo pri delu in v vsakdanjem življenju.
 • Vzpodbudi udeležence, da postanejo radovedni, zakaj počnemo to kar počnemo.
 • Vzpodbudi udeležence, da raziskujejo tiste vrednote in prepričanja, navade in strategije, ki jih omejujejo in kako jih preoblikovati preko mišljenja, občutenja in vedenja tako,da dosežejo svoje sanjske cilje.

VSEBINSKI SKLOPI PROGRAMA

Uvod v NLP

Kaj je Nevro Lingvistično Programiranje-NLP, Zgodovina in razvoj NLPja, Nekatere predpostavke NLPja

Štirje stebri NLPja

Ciljna naravnanost in oblikovanje in doseganje SMART ciljev, Čutna ostrina in celostna komunikacija, Prožnost v vedenju je prilagajanje lastnega vedenja drugim, Dober stik in upoštevanje sogovornika

Učinkovita komunikacija

Komunikacijski model, Komunikacija po NLPju (kalibriranje, spremljanje, dober stik, spremljanje,vodenje), Vpliv zunanjih dogodkov na notranje predstave- filtri, Strateška komunikacija in PRLL strategija, Moč besed na naše misli in dejanja, Model konstruktivne povratne informacije

Dober stik

Kako zgraditi in izboljšati poslovne in druge odnose: dober stik, zrcaljenje, spremljanje, vodenje, ujemanje.

Čutna ostrina

Strateška komunikacija in trening čutne ostrine, Razumeti sebe in druge skozi podmodalnosti.

Upravljanje s samim seboj

Zaznavni položaji, Generator novega vedenja (NBG)- preprosto orodje za reševanje problemov in ustvarjanje novega vedenja, Odkrivanje notranje strukture časa inodkrivanje ciljev v prihodnosti, Sidranje- učinkovito orodje za doseganje dobrega in uravnoteženega počutja, 5 ključev osebnega in poslovnega razvoja.

KDO PROGRAM VODI?
Mag. Marija Turnšek Mikačić, diploma Ekonomske fakultete v Ljubljani in magisterij iz poslovne politike in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 17 let raziskovalka na področju informacij za inovativno dejavnost in prenos inovativne dejavnosti v proizvodnjo, predavateljica višje šole za predmet ekonomika in menagement poslovanjain predmet ekonomika turizma, andragoško pedagoška izobrazba, NLP trener ((licence INLPTA, DVNLP, IANLP), NLP coach (mednarodni program – International Coach Federation – ICF), sodna izvedenka za ekonomiko, avtorica vrste strokovnih člankov in publikacij, mentor študijskih krožkov, vodila izobraževalne programe s področja vodenja, timskega dela, tutorstva, kariernega načrtovanja,komuniciranja, motivacije, nevrolingvističnega programiranja, predavateljica v šoli za coache in v številnih podjetjih.

In kako delujemo v programu Učinkovita komunikacija (NLP diploma)?
Program traja 30 UR oz. 5 dni in sicer:

 1. torek, 1.3.2011
 2. torek, 8.3.2011
 3. torek, 15.3.2011
 4. torek, 22.3.2011
 5. torek, 29.3.2011

Izobraževalni program, ki ga predstavljamo, je izrazito praktično naravnan. Udeleženci so pri izvedbi delavnice aktivno vključeni v učenje skozi individualno ali skupinsko delo in skozi delo v parih. Udeleženci se učijo skozi neposredno izkušnjo in povratno sporočilo, ki ga od svojih kolegov in trenerja nenehno med procesom usposabljanja prejemajo.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Kotizacija znaša 330 €. V ceno je že vključen tudi 20 % DDV.
Cena vključuje udeležbo na treningu in priročno gradivo, ki ga prejme vsak od udeležencev delavnice, ter mednarodni INLPTA certifikat.
Udeleženci lahko izobraževanje nadaljujejo v drugem modulu NLP praktika. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom izobraževanja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 25.2.2011 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi