Novice


Arhiv: Delavnica: Vsebina investicijskega programa, 24.1.2011

Vabimo vas na delavnico

VSEBINA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA,

v ponedeljek, 24. januarja 2011, od 9.30 ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
 

NAMEN IN CILJ
Udeleženci bodo pridobili teoretična in predvsem praktična znanja in sicer: izdelavo finančnih projekcij, prikaz vsebine predračunske vrednosti konkretne investicije po tehnični strukturi in virov financiranja ter izračun statičnih in dinamičnih kazalnikov investicije. Udeleženci bodo prejeli informacije o dostopnih računalniških programih za izdelavo investicijskega programa/poslovnega načrta na internetu, razne predloge/priporočila in bogato gradivo. 

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
Mikro, malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom oziroma vsem, ki želijo pridobiti praktične napotke pri izdelavi investicijskega programa oziroma pripravi vloge za pridobitev posojilnih sredstev.

IZVAJALKA
mag. Božena Kramar, samostojna investicijska analitičarka pri banki. Ima 28 let delovnih izkušenj, predvsem v banki. Je dolgoletna ocenjevalka investicijskih programov/poslovnih načrtov za podjetja v Sloveniji in tujini. Je tudi višješolska predavateljica ekonomskih predmetov in izvajalka strokovnih seminarjev na temo financiranja.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Za člane GZS-Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 100 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 165 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 20.1.2010 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi