Novice


Arhiv: Delavnica: Ali veste, kaj lahko razbere vaš poslovni partner iz vaše bilance stanja in izkaza poslovnega izida?, 6.12.2010

Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podporne storitve in v okviru tega organizira delavnico.

Vabimo vas na brezplačno delavnico
"Ali veste, kaj lahko razbere vaš poslovni partner iz vaše bilance stanja in izkaza poslovnega izida?",

ki bo v ponedeljek, 6. decembra 2010 ob 12. uri,
v predavalnici GZS OZ Posavje Krško, Bohoričeva ulica 9, Krško.

Direktorji, lastniki, komercialisti, bančniki in drugi pred sprejemanjem poslovnih odločitev vse bolj posegajo po podatkih o poslovanju svojih stalnih, še bolj pa bodočih poslovnih partnerjih. Glavni vir navedenih podatkov sta zagotovo bilanca stanja (BS) in izkaz poslovnega izida (IPI). Kako ju beremo in razumemo je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje postavk BS in IPI, kar je za uspešno vodenje podjetja v današnjih tveganih časih še posebno pomembno.

IZ VSEBINE DELAVNICE:

 • Kaj je BS in kaj IPI ter osnovna računovodska načela;
 • Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja? Kaj so gibljiva in kaj stalna sredstva ter njihov vpliv na likvidnost podjetja;
 • Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi? Ali smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
 • Kje najdemo odgovor na vprašanje "Čigavo je premoženje?" in "Kakšna je zadolženost podjetja?"
 • Kako izračunamo "kapital" podjetja?
 • Kaj pomeni banki "velikost kapitala" in zakaj je pomembna njegova struktura?
 • Kaj nam povedo "prihodki" in kaj nam odkrivajo "stroški dela"?
 • Je možno, da imamo dobiček, kljub temu, da imamo vseskozi likvidnostne težave?
 • Razlika med "dobičkom iz poslovanja" in "dobičkom iz rednega delovanja";
 • Kaj je "bilančni dobiček"?
 • Spremembe SRS 2008 - ali pravilno izkazujete "finančni lizing"?
 • Kazalniki in kaj nam pove kazalnik "likvidnost"?

BS in IPI bosta prikazana praktično na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja.

Delavnico bo vodila ga. Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih. Na seminarju bo s strani CPT Krško na kratko predstavljeno tudi podporno okolje za razvoj podjetništva.

Delavnica je namenjena direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, komercialistom, svetovalcem, računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje le osvežiti.

Rok za prijavo: najpozneje do petka, 3. decembra 2010.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Vljudno vabljeni.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite na tel. št. 07/ 490 22 24 oz. 490 22 25 ali po elektronski pošti: info@pckrsko.si

Fotogalerija

 

Arhivi