Novice


Arhiv: 12. dan kakovosti Posavja

Sekcija za kakovost in okolje pri GZS Območni zbornici Posavje, Krško
je tradicionalno organizirala, tokrat že

12. dan kakovosti Posavja
na temo
"ENERGETSKA UČINKOVITOST, OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN VAROVANJE OKOLJA",

ki je bil 
v torek, 28. septembra 2010, s pričetkom ob 9. uri,
v Kulturnem domu Krško.

PROGRAM POSVETA:

 8.45 – sprejem

 9.00 – Uvodni pozdrav
             Jelka Kreutz, Sekcija za kakovost in okolje

 9.10 – Standard ISO 16001 - energetska učinkovitost
             doc. dr. Davorin Kralj, Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto

 9.50 – Vetrne elektrarne v Sloveniji
              prof. dr. Andrej Predin, UM Fakulteta za energetiko

10.20 – odmor

10.35 – Prispevek projekta JEK 2 k trajnostnemu razvoju
               dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.

10.55 – Varovanje okolja in odlagališče NSRAO
               dr. Metka Kralj, Agencija ARAO

11.10 – Sončna elektrarna - glavni gradniki pred odločitvijo za postavitev
               Robert Otorepec, Združenje slovenske fotovoltaične industrije

11.30 – Umeščanje v prostor ter projektiranje sončnih elektrarn
               Damjana Frece in Damjan Mežič, Savaprojekt d.d.

11.55 – Uplinjevalnik lesne biomase v aktivnem omrežju
               Andrej Pirc, Savaprojekt d.d.

12.10 – odmor

12.40 – Potenciali in dejavniki izrabe sončne energije 
               Andrej Gerjevič, Agencija LEAD

13.00 – Finančne spodbude Eko sklada, namenjene okoljskim naložbam
              mag. Nataša Černila Zajc, Eko sklad

13.20 – Primera dobrih praks:

14.30 – Ogled sončne elektrarne TEB 1, TEB 2 integrirane v streho avtomobilska nadstrešnice in razsmerniškega prostora TEB 3, TEB d.o.o.

KOTIZACIJA, KI VKLJUČUJE GRADIVO IN POGOSTITEV:

  • 50 EUR + DDV - za člana GZS Območne zbornice Posavje,
  • 100 EUR + DDV - za nečlana
  • 25 EUR + DDV - za fizično osebo.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

POSVET JE NAMENJEN:

Predstavnikom gospodarskih družb in samostojnim podjetnikom, vodstvenemu kadru s tenihčnega področja, sistemov kakovosti, varovanja okolja, energetske učinkovitosti in izmenjavi dobrih praks ter posameznikom, ki jih zanimajo varne, donosne in zanesljive naložbe v obnovljive vire energije.

VLJUDNO VABLJENI!

Posvet so omogočili:

 

       
   


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi