Novice


Arhiv: Seminar: Izterjava dolga preko sodišča in e-izvršba, 20.10.2010

Vabljeni na seminar
IZTERJAVE DOLGA PREKO SODIŠČA IN E-IZVRŠBE,
ki bo

v sredo, 20. oktobra 2010 od 10. ure dalje
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Praktičen seminar je namenjen vsem, ki želite poplačilo svojih terjatev, želite pričeti s samostojnim vlaganjem predlogov za izvršbo ali pa le spoznati izvršilni postopek. Na seminarju boste spoznali, kako lahko samostojno, hitro, uspešno in z nižjimi stroški dosežete poplačilo svojih terjatev oz. izpeljete sodno izterjavo. Z vpeljavo poenostavljenega postopka e-izvršbe je to omogočeno brez pravnika, hitreje in ceneje.

Za vsa podjetja in ostale institucije, torej za celotni javni in zasebni sektor, je pomembno da svoje zapadle terjatve hitro in uspešno izterja. Potreba po tem se še toliko bolj kaže ravno sedaj, ko se srečujemo z izredno plačilno nedisciplino. Za uspešno izterjavo zapadlih terjatev je na voljo tudi izvršilni postopek. Velik napredek na tem področju se je zgodil z vzpostavitvijo Centralnega oddelka za verodostojno listino oz. COVL, ki omogoča elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo ter poenostavlja in pospešuje celoten postopek izvršbe.

Na seminarju bo posebej izpostavljeno, na kaj mora biti pozoren upnik, ko se odloča za izterjavo dolga, kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in kako na podlagi verodostojne listine.

VSEBINA SEMINARJA:

  • kako naj upnik pride do poplačila terjatve: s kratko predstavitvijo načinov, podlag, značilnosti,... in poudarkom na
  • predstavitvi izvršilnega postopka in poslovanja izvršiteljev: pravna ureditev, začetek postopka, značilnosti izvršbe na podlagi verodostojne listine in izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, pristojnost, pravna sredstva, zastoji v izvršbi, posamezna sredstva izvršbe,....
  • predstavitev postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine: obrazec predloga za izvršbo, pristojnost Centralnega oddelka za verodostojno listino, plačilo sodne takse,...
  • na konkretnem primeru predstavitev načinov vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako se izpolni obrazec predloga za izvršbo: v elektronski in pisni obliki.

IZVAJALKA SEMINARJA:
Frančiška Fišer, univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, na oddelku izvršbe, ki je na Ministrstvu za pravosodje sodelovala pri pripravi Novele ZIZ-E in ZIZ-F, Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka ter drugih podzakonskih aktov s področja izvršilnega postopka.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 108 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 180 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 18.10.2010 do 10 ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi