Novice


Arhiv: Delavnica: Prodajni coaching, 6.10.2010

Vabimo vas na delavnico

"PRODAJNI COACHING",
ki bo
v sredo, 6. oktobra 2010 od 11. do 15. ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Pojem “prodajni coaching” je pri nas relativno malo poznan. Bistvo delavnice je, da prenesemo spoznanja iz NLP coachinga na področje prodaje. O prodajnih veščinah obstoja obsežna literatura in veliko število raznih seminarjev. Prodaja je ključna točka uspeha slehernega podjetja in vsakega posameznika. V delavnici bomo proces prodaje osvetlili iz drugačnega zornega kota.

Izhodišče delavnice je ugotovitev, da ljudje kupujejo naše proizvode in storitve pretežno ne zaradi tega, ker v celoti razumejo te proizvode in storitve, ampak zato, ker čutijo, da mi razumemo njih in njihove potrebe.

Dr. Hugh Russell je nekoč dejal:
»Prodajni coaching je proces pomagati ljudem sprejemati zrele odločitve in akcije.« Razumevanje ljudi, njihovih potreb in problemov, je torej ključ do njihovega in našega uspeha.

Samo če nekoga razumemo mu lahko tudi pomagamo, da on sam reši problem. Mi ne rešujemo problemov partnerja, mi mu pri tem samo pomagamo. Do razumevanja poslovnega partnerja pridemo le, če z njim vzpostavimo enakopraven partnerski odnos. Vidimo se kot svetovalci pri zadovoljitvi kupčevih želja in potreb.

Vidim se kot nekdo, ki pomaga poslovnemu partnerju dvigovati njegovo samo-podobo in ne kot pa nekoga, ki mora narediti nanj vtis, ga prepričuje in motivira k nakupu.

Prodajne coache učimo, da ne ponujajo ničesar, dokler niso prepričani, da kupec v celoti razume in ve kaj potrebuje in da tudi sam spozna svoje probleme in iz njih izhajajoče potrebe. Prodajalcem pripovedujemo, naj ne predstavljajo svojih produktov, oziroma storitev, dokler niso prepričani, da kupec o njih želi kaj izvedeti. Kako priti v prodajnem ciklusu do te točke je tema učnih enot 2, 3, 4 in 5.

VSEBINA DELAVNICE:

 1. Zrelost in integriteta prodajalca
 2. Motivacija
 3. Vzpostavljanje odnosa s kupcem
 4. Postavljanje vprašanj
 5. Poslušanje
 6. Predstavitev rešitve
 7. Vizualizacija predstavitve rešitve
 8. Zagotavljanje elementov za kupčevo odočitev
 9. Pomoč pri končni odločitvi kupca

CILJI DELAVNICE:

 • Spoznati “coaching pristop” vzpostavljanja odnosov z kupcem.
 • Spremeniti način gledanja na vlogo prodajalca.
 • Usposobiti se za reševanje prodajno organizacijskih problemov.

DELAVNICO BO VODIL:
Tit Turnšek, je slovenski diplomat, politik, poslovnež in pisatelj. Vse njegove poti so zaznamovane z mednarodnimi odnosi. Napisal je nekaj strokovnih knjig, dejaven je bil v kitajsko-slovenskem društvu. Občasno predava uporabo sistemske dinamike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 100 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 165 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 4.10.2010 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija