Novice


Arhiv: Seminar: Od poslovne ideje do kreditnih sredstev, 8.10.2010

Vabimo vas na aktualni seminar

OD POSLOVNE IDEJE DO KREDITNIH SREDSTEV,

prestavljeno na petek, 8. oktobra 2010, s pričetkom ob 12. uri,
(v torek, 5. oktobra 2010 od 14. ure dalje,)
v predavalnici GZS-Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Kako izbrati oziroma najti najustreznejši način financiranja je vprašanje, s katerim se podjetniki srečujejo v vseh fazah razvoja podjetja. Predvsem se morajo odločiti med financiranjem z lastnimi viri ali pa z denarjem iz zunanjih virov. Najpogosteje se odločajo za pridobitev dodatnih finančnih virov v bankah, ki so tradicionalni vir zunanjih virov in predstavljajo najpomembnejši vir financiranja podjetnikov.

Zaradi pomembne vloge podjetništva v slovenskem prostoru in problema financiranja želimo predstaviti različne načine pridobivanja sredstev in s tem pomagati podjetnikom pri zagotavljanju sredstev in s tem pomagati podjetnikom pri zagotavljanju sredstev. Opredeliti in pojasniti želimo, kako se učinkovito pripraviti in pristopiti do banke za pridobitev kredita za osnovan in obratna sredstva ločeno. Istočasno bomo predstavili vsebino investicijskega programa s poudarkom na glavnih »pasteh« pri pripravi le-tega, ki pestijo v praksi.

VSEBINA SEMINARJA:

 • funkcije poslovne banke,
 • zavarovanje posojila,
 • problemi, ki prevladujejo pri podjetnikih v zvezi z bančnimi posojili,
 • Informacijski tok med podjetniki in banko,
 • ostali možni viri financiranja (strukturni skladi),
 • dokumenti potrebni za pridobitev posojila pri banki,
 • vsebina investicijskega programa (poudarek na najpomembnejših poglavjih),
 • najpogostejše napake podjetnikov pri zagotavljanju sredstev.

NAMEN IN CILJ SEMINARJA:

 • kje in kako pridobiti različne finančne (posojilne) vire,
 • način zagotavljanja denarja za investicije pri banki,
 • glavne »pasti« pri pripravi investicijskegaprograma.

SEMINAR BO VODILA:
mag. Božena Kramar, samostojna investicijska analitičarka pri banki. Ima 28 let delovnih izkušenj, predvsem v banki. Je dolgoletna ocenjevalka investicijskih programov/poslovnih načrtov za podjetja v Sloveniji in tujini. Je tudi višješolska predavateljica ekonomskih predmetov in izvajalka strokovnih seminarjev na temo financiranja.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS-Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 90 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 145 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 6.10.2010 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi