Novice


Arhiv: Seminar: Kakšne nejasnosti so prinesle spremembe ZDDV-1 in pravilnika v prakso, 7.6.2010

Vabimo vas na aktualni strokovni seminar

KAKŠNE NEJASNOSTI SO PRINESLE SPREMEMBE ZDDV-1 IN PRAVILNIKA V PRAKSO,
ki bo

v ponedeljek, 7. junija 2010 od 9. ure dalje
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Zakon o DDV-1, katerega določila uporabljamo v letu 2010 je vnesel v prakso številne nejasnosti in posebnosti, dodatne dileme pa so nastale še ob uveljavitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju davka Zakona o DDV-1 v začetku aprila.

V sled navedenega, vas vljudno vabimo na seminar, kjer boste seznanjeni :

 • o spremenjenih pravilih glede določitve kraja obdavčitve prevoznih storitev
 • z novimi pojasnili DURS o obdavčevanju prevoznih storitev in potrebnih dokazilih
 • kako obvladujemo obdavčitev dobav po 76.a členu - obrnjeno davčno breme
 • kako bo z obdavčitvijo gradnje stanovanjskih enot po 1.1.2010
 • kako vzpostaviti davčne evidence in kaj sodi v DDV-O obrazec
 • kako reševati nejasnosti, ki se pojavljajo v praksi

IZ PROGRAMA:

 • kraj obdavčitve prevoznih storitev pravila uporabe in uživanja, kdaj in kako obdavčiti prejeto storitev prevoza od prevoznikov iz tretjih držav
 • oprostitve DDV pri prevoznih storitvah
 • s kakšnimi dokazili mora razpolagati prevoznik v primeru oprostitev obdavčitve
 • kaj vse sodi v obdavčitev po 76. a členu in kako razmejujemo različne dobave, težave v praksi in nova pojasnila davčne uprave
 • poročanje in skladnost poročil s podatki iz DDV-O obrazca
 • gradbene storitve in njihova obdavčitev letos in po 1.1.2011

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
vsem, ki se srečujejo z obračunavanjem DDV, lastnikom družb, komercialistom, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. 

SEMINAR BO VODILA:
Marija Verbančič, dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja knjig in svetovanja predvsem za majhne družbe, samostojne podjetnike, društva in lokalne skupnosti

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 96 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 160 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 4.6.2010 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi