Novice


Arhiv: Posvet: Prožne oblike zaposlovanja

V sodelovanju s Pravno službo GZS organiziramo predstavitve aktualne zakonodaje ter vas tokrat vabimo na posvet Vi sprašujete, mi odgovarjamo na temo

PROŽNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA,

ki bo
v torek, 18. maja 2010, od 11. do 12. ure,
v predavalnici GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Posebno mali delodajalec se mora oprijemati fleksibilnih oblik dela in posebej v kriznem obdobju. Možnosti ponuja tudi naša zakonodaja znotraj posameznih delovnopravnih institutov

Na informativni prezentaciji aktualnih tem bodo predstavljene naslednje delovnopravne možnosti fleksibinega dela, ki pomagajo zmanjšati stroške dela:

 • združevanje del;
 • zaposlovanje za krajši delovni čas od polnega;
 • zaposlovanje za določen čas;
 • outsorcing;
 • dopolnilno delo;
 • delo na domu;
 • kratkotrajno delo;
 • malo delo;
 • študentsko delo;
 • pogodbeno delo: pogodba o delu in avtorska pogodba.

Na delavnici bo predstavljena tudi nova publikacija Alternativno reševanje delovnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga, ki je delo skupine avtoric in avtorjev, udeleženci delavnice bodo omenjeno delo brezplačno prejeli.

Hkrati pa bo tudi priložnost, za izmenjavo mnenj in stališč ter morebitnih vprašanj glede novosti Predloga zakona o malem delu in ostalih napovedanih novostih iz področja delovnih razmerij in urejanja trga dela.

Komu je informativna prezentacija namenjena:
Kadrovskim delavcem, poslovnim sekretarjem v manjših podjetjih, direktorjem malih podjetij, računovodskim servisom, računovodjem, samostojnim svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Posvet bo vodila:
Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., samostojna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije, sekretarka Stalne arbitraže in Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije. Predavateljica ima dolgoletno prakso na področju individualnega in kolektivnega urejanja delovnih razmerij pri delodajalcih v gospodarstvu.

Kotizacija:

 • za člane GZS OZ Posavje, Krško je udeležba brezplačna,
 • za nečlane je 25 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.

 • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi dogodka. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi