Novice


Arhiv: OZ Posavje: Vse o potnem nalogu in obračunu potnih storškov v luči Zdoh-2, 5.5.2010

Vabimo vas na prestavljeni seminar 

VSE O POTNEM NALOG in obračunu »POTNIH STROŠKOV« v luči Zdoh-2!,

ki bo v sredo, 5. maja 2010 od 12. do 17. ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško

Pomen »pisanja« potnih nalogov izhaja iz dejstva, da so le ti osnova za povračilo stroškov, ki jih ima delojemalec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Za pravilno obdavčitev »potnih stroškov«-kar je hkrati tudipogoj za njihovo »davčno priznavanje« pa je nujno potrebno dobro poznavanje Zakona o dohodnini, predvsem pa obeh Uredb, ki na takšen ali drugačen način določata višino in način povračila le teh.

V sled navedenega in mnogih vprašanj, ki se na navedeno temo vsakodnevno porajajo v praksi, Vas vljudno vabimo na seminar, kjer boste seznanjeni o:

 • Pomenu in sestavinah potnega naloga,
 • Najpogostejših napakah, povezanih s potnimi nalogi in obračuni stroškov službenih poti,
 • Vplivu »Davčne uredbe« na obračun potnih stroškov,
 • Mnenjihin pojasnilih DURS-a o navedeni problematiki, ter njihovi uporabi,

in pridobili :

 • Veliko praktičnega znanja in konkretnih napotkov za delo, ter
 • možnost aktivnega sodelovanja.

IZ PROGRAMA

 • Kaj je potni nalog in iz česa izhaja,
 • Ali lahko izdamo tedenski, mesečni potni nalog?
 • Problematika izplačil dnevnic »terenskim delavcem«- je kaj novega?
 • Ali »Davčna uredba« res določa oziroma omejuje zneske povračil stroškov in drugih dohodkov, do katerih imajo delavci pravico v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami, ki so v veljavi (dnevnica, prehrana, povračilo stroškov prevoza na delo, terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje…)?
 • Pomen »Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino«,
 • Davčno priznavanje potnih stroškov v luči Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
 • Najpogostejše nepravilnosti povezane z obračuni stroškov službenih poti …
 • Obračun potnih stroškov dijaku ali študenti, ki dela preko napotnice »študentskega servisa«.,
 • Pomen dokazovanja dejanskih potnih stroškov, v primeru doseganja dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja !,…

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
vodjem financ in računovodstva, zaposlenim, ki obračunavajo povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, komercialistom, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. Seminar je primeren tudi za zaposlene v javnem sektorju.

PREDAVATELJICA
Jana Galič, dipl.oec., davčna svetovalka z licenco Društva davčnih svetovalcev Slovenije.

KOTIZACIJA

 • za člane GZS OZP: 105 € + DDV
 • za nečlane: 150 € + DDV 

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki.

*************************************************************

 Pisne prijave sprejemamo do 3.5.2010 do 12. ure

 • Morebitne odjave sprejemamo do 3.5.2010 do 9. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.
 • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************
Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi