Novice


Arhiv: OZ Posavje: Poslovne finance za nefinančne strokovnjake, 14.4.2010

Vabimo vas na delavnico

POSLOVNE FINANCE ZA NEFINANČNE STROKOVNJAKE,

ki bo
v sredo, 14. aprila 2010, od 9. do 14. ure
v predavalnici GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem
.

Program je namenjen vsem, ki menijo, da plačujejo davek na dobiček, denarja pa nikjer. Tistim strokovnjakom, ki so se na finančnem področju opekli ali menijo, da bi z boljšim poznavanjem financ, bolje in več zaslužili.

Prihodek je dober, dobiček je boljši, denar je pa »Car«.

NAMEN DELAVNICE
Na delavnici se boste srečali z vlogo financ v podjetju, da ne boste več v dvomu, kaj je nujno in kaj pomembno pri finančnih odločitvah. Delavnica bo spremenila prioriteto vaših poslovnih aktivnosti.

Vsebina delavnice je pretežno podprta s primeri iz prakse.

• Uspeh podjetja?
• Naloge finančne službe in finančne funkcije
• Uspešnost ali učinkovitost finančnega poslovanja podjetja
• Določanje kapitalske ustreznosti podjetja
• Zgodnje opozorilni znaki kapitalske neustreznosti
• Kakšne so upravičene zahteve upnikov in lastnikov? Določanje marže za tveganje.

• Obvladovanje obratnega kapitala in denarnih tokov
• Posojila so lahko odraz (ne)učinkovitosti obratnega kapitala
• Skladnost denarnih tokov sredstev z denarnimi tokovi dolgov - denarni tokovi projektov
• Likvidnost in plačilna sposobnost podjetja
• Finančno načrtovanje - prednost ali ovira pri vodenju podjetja
• Uporaba orodij finančne analize za finančno načrtovanje
• Kako naj ovrednotimo uresničljivost načrtovanih aktivnosti

• Računovodski izkazi po finančno
• Računovodske metode - zvijače, ki niso goljufije
FILM (20 min) Ali je vaše podjetje res tako dobro kot se sliši?
• Obvladovanje finančnih tveganj (OFT) v podjetju
• Zaznava izpostavljenosti dejavnikom tveganja
• Varovanje obstoječih in načrtovanih poslov podjetja
• Merjenje uspešnosti in davčna obravnava OFT

STROKOVNI IZVAJALEC

doc. dr. Jožko Peterlin,preizkušeni poslovni finančnikiz družbe SMARTFIN, se v svoji dolgoletni finančni in računovodski praksi, ki jo je opravljal v podjetju, davčno svetovalni družbi, banki in na fakulteti srečuje s problemi vrednotenja sredstev in dolgov podjetja v razmerah nestanovitnih trgov. Obveznosti na tem področju so ga prisilile v poglobljen študij obvladovanja finančnih tveganj in dejavnikov doseganja načrtovanega denarnega toka, kakor tudi operativne odličnosti finančnega poslovanja za doseganje finančne konkurenčnosti v družbi. Znanja in napotki iz njegovih delavnic so neposredno prenosljivi v prakso.

KOTIZACIJA

  • za člane GZS OZ Posavje, Krško je 200 EUR + DDV,
  • za nečlane je 250 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki.

*************************************************************

Pisne prijave sprejemamo do 12.4.2010 do 12. ure

  • Morebitne odjave sprejemamo do 12.4.2010 do 10. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.
  • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi