Novice


Arhiv: OZ Posavje: Zakonodajni okviri arhiviranja dokumentacije podjetij, 17.2.2010

Vabimo vas na seminar

Zakonodajni okviri  arhiviranja dokumentacije podjetij - Arhiviranje poslovne dokumentacije podjetij  s poudarkom na elektronski hrambi v digitalni obliki, klasifikacijskih načrtih  ter rokih hranjenja"

ki bo

v sredo, 17. februarja 2010 od 9. do 13.30 ure
predavalnica v kleti, GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9, Krško 

Na seminarju boste slušatelji izvedeli odgovore na vprašanja:

 • Kako organizirati hrambo in arhiviranje poslovne dokumentacije?
 • Kako preiti na elektronsko hrambo?
 • Ali pri hranjenju dokumentov v našem podjetju upoštevamo zakonske okvire  arhiviranja dokumentacije?
 • Kakšne napake lahko nastanejo pri izvajanju arhiviranja v podjetju?
 • Imam v zvezi z arhiviranjem v našem podjetju še kakšno vprašanje?
  Če »DA«,  prijavljeni na seminar vprašanje posredujte na e-naslov oz.posavje@gzs.si

Predavanje bo primerno tako za podjetnike oziroma vodstvene delavce, kakor tudi za poslovne sekretarke, tajnice, informatike, dokumentaliste, arhivarje...

VSEBINA

 • mednarodni standardi, priporočilo Evropske komisije MoReq in slovenski predpisi, ki urejajo upravljanje in arhiviranje poslovne dokumentacije,  
 • klasično in elektronsko upravljanje in arhiviranje poslovne dokumentacije,  
 • klasifikacijski načrti za razvrščanje po vsebini oziroma poslovnih funkcijah s primeri dobre prakse,  
 • roki hranjenja dokumentacije,  
 • sistemi arhiviranja,  
 • zajem, pretvorba (skeniranje) in elektronska hramba v digitalni obliki,  
 • notranja pravila za e-hrambo v digitalni obliki,  
 • brezplačen prevzem potrjenih vzorčnih notranjih pravil za podjetja, ki se uporabljajo od 1. septembra 2009 in so javno objavljena na spletni strani Arhiva Republike Slovenije,
 • izločanje in uničevanje dokumentacije po preteku rokov hranjenja in opravljenem skeniranju,  
 • trajna poslovna dokumentacija in arhivsko gradivo,  
 • ponudniki opreme in storitev zajema, pretvorbe in e-hrambe dokumentacije v digitalni obliki v Sloveniji.                                                                                                                                    

PREDAVATELJ
dr. Vladimir Žumer,
Arhiv Republike Slovenije.

KOTIZACIJA

 • Za člane GZS OZP: 115 € + DDV                            
 • Za ostale: 165 € + DDV 

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki. 

**********************************************************************************

 • Pisne prijave sprejemamo do 15.2.2010 do 12. ure
 • Morebitne odjave sprejemamo do 15.2.2010 do 10. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  
 • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.
   

**********************************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi