Novice


Arhiv: OZ Posavje: Ciljno vodenje za večjo poslovno uspešnost, 16.2.2010

GZS Območna zbornica Posavje, Krško, Vas vabi na delavnico 

CILJNO VODENJE ZA VEČJO POSLOVNO USPEŠNOST,

ki bo v

torek, 16. februarja 2010, od 10. do 14. ure

predavalnica v kleti, GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9, Krško

Namen delavnice je usposobiti vodje za učinkovito izvajanje ciljnega vodenja po SMART(ER) CLEAR modelu.
Ciljno vodenje je preskušeno orodje vodenja, ki pa je učinkovito le, če postavljamo jasne in merljive cilje, jih spremljamo in sodelavcem podamo ustrezne povratne informacije


Vodje – ocenjevalce usposobimo za ciljno vodenje:

  • spoznajo pet korakov ciljnega vodenja,
  • spoznajo in v praksi uporabijo SMART CLEAR model postavljanja ciljev,
  • glede na cilje organizacije postavimo SMART cilje oddelkov/enot/timov,
  • spoznajo pristope in načine postavljanja motivacijskih ciljev glede na življenjske scenarije ter jih uporabijo na praktičnih primerih,
  • prejmejo izdelana orodja in obrazce (prilagojena modelu nagrajevanja v podjetju) ter poskusno postavijo in ocenijo cilje za nekaj sodelavcev.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
Kadrovskim strokovnjakom in direktorjem ter vsem, ki jih to področje zanima.

PREDAVATELJICA
 
Mag. Suzana Štular,
samostojna svetovalka na poslovnem in kadrovskem področju, se je s kadrovskim menedžmentom pričela ukvarjati v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. 5 let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi v Bolnišnici Golnik—Kliniki za pljučne bolezni in alergijo. V Kopa Golnik je s projektom krožkov kakovosti prejela prvo nagrado za najboljši HRM projekt  in srebrno priznanje za inovacijo Združenja za kakovost Gorenjske ter priznanje TOP 10 s področja izobraževanja. Med prvimi v Sloveniji je vpeljala edini mednarodni standard s kadrovskega področja Vlagatelji v ljudi (Investors in people).

KOTIZACIJA

  • za člane GZS OZP: 95 € + DDV
  • za ostale: 130 € + DDV                        

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki. 

*************************************************************

Pisne prijave sprejemamo do 12.2.2010 do 12. ure

  • Morebitne odjave sprejemamo do 12.2.2010 do 10. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  
  • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi