Novice


Arhiv: OZ Posavje: HACCP in Dobra higienska ter proizvodna praksa, 12.2.2010

GZS Območna zbornica Posavje, Krško, Vas v sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje vabi na tečaj

VARNA HRANA
HACCP in Dobra higienska ter proizvodna praksa,

ki bo
v petek, 12. februarja 2010, od 9. do 13. ure,
v prostorih GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

UREDBA (ES) št. 178/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje ter na nacionalnem nivoju Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) – UL 52/2000, UL 42/2002 zahtevata, da vse  pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo, v notranjem nadzoru spremljajo in zagotavljajo njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganj, ki lahko predstavljajo  tveganje za zdravje.

Vsebina:

  1. Pregled zakonodajnih zahtev oziroma horizontalnih in vertikalnih predpisov vezanih na zagotavljanje varne hrane na evropskem in nacionalnem nivoju
  2. Aktualno dogajanje s področja varne hrane na evropskem in nacionalnem nivoju
  3. Sistem HACCP in njegovih sedem načel
  4. Spremljajoči higienski programi, kot temelj učinkovitega sistema HACCP
  5. Smernice dobre higienske prakse / HACCP
  6. Praktični primeri v sodelovanju z udeleženci

Tečaj je namenjen:

  • Vsem zaposlenim, tudi odgovornim osebam,  v živilski verigi, ki so zaposleni v proizvodnji in prometu z živili (industrijski obrati, gostinstvo, trgovine, bari, …).    

Tečaj bo vodila Jana Ramuš, samostojna svetovalka na GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, z bogatimi praktičnimi izkušnjami pri implementacijah sistema HACCP v prakso na vseh področjih živilstva in  praktičnih pristopov k uvajanju novosti na področju živilstva. Sodeluje tudi v evropskih projektih za zagotavljanje varnih živil.

Ob zaključku udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju.

Kotizacija:
Cena tečaja je 80,00 EUR (DDV je vštet).
           

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki. 

*************************************************************

Pisne prijave sprejemamo do 10.2.2010 do 12. ure

  • Morebitne odjave sprejemamo do 10.2.2010 do 10. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  
  • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi