Novice


Arhiv: OZ Posavje: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2009, 4.2.2010

V sodelovanju s Zbornico računovodskih servisov vas vabimo na seminar

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2009,

ki bo v četrtek, 4. februarja 2010 od 9. do 13.30 ure
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško

Na seminarju bomo obravnavali pravila za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2009, z udeleženci pa bomo skupaj pregledali tudi vsebino obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Obravnavali bomo tudi pomembnejša pravila za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot vsako leto, tudi letos aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na konkretnih primerih pa bomo predstavili tudi dileme, ki se pogosto pojavljajo v praksi pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na nekatera mnenja DURS.

VSEBINA

1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Davčna osnova 
 • Poslovanje med povezanimi osebami - transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Nepriznani in delno priznani odhodki
 • Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2009
 • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
 • Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Davčne olajšave v letu 2009
 • Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

PREDAVATELJICA 
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki  že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva.

KOTIZACIJA

 • za člane GZS OZP in ZRS: 95 € + DDV
 • za nečlane: 150 € + DDV                             

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki. 

*************************************************************

Pisne prijave sprejemamo do 1.2.2010 do 12. ure

 • Morebitne odjave sprejemamo do 1.2.2010 do 9. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  
 • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi