Novice


Arhiv: OZ Posavje: Upravljanje znanja, 20.1.2010

GZS Območna zbornica Posavje, Krško, Vas vabi na delavnico 

UPRAVLJANJE ZNANJA,

ki bo

v sredo, 20. januarja 2010, od 10. do 14. ure

predavalnica v kleti, GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9, Krško

Slovenska podjetja so zelo proaktivna pri pridobivanju znanja: izobraževanje in usposabljanje je že stalnica, pa vendar po nekaterih podatkih v praksi uporabimo manj kot 5 % znanja! Zatakne se pri naslednjem koraku: kako zbrano znanje plemenititi in prenašati med zaposlenimi ter tako znižati stroške izobraževanj.

NAMEN
Udeleženci spoznajo načine uporabe znanj sodelavcev v praksi.

TEME

 • zakaj upravljati znanje (lovljenje, prenašanje znanja, uvedba sprememb),
 • modeli upravljanja znanja:
  • izhodni intervjuji,
  • spremljanje napredka pri posamezniku,
  • spremljanje in merjenje učinkovitosti usposabljanja,
  • razvojni letni in
  • periodični pogovori (izdelava modela, primernega vašemu podjetju);
 • kako identificirati interne izobraževalce (izdelava kompetenčnega profila),
 • organiziranje internih izobraževanj/usposabljanj (znotraj oddelka, tima),
 • načini preverjanja pridobljenega znanja v praksi (izdelava podjetju/timu prilagojenega načina).

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
Kadrovskim strokovnjakom in direktorjem ter vsem, ki jih to področje zanima.

PREDAVATELJICA
 
Mag. Suzana Štular,
samostojna svetovalka na poslovnem in kadrovskem področju, se je s kadrovskim menedžmentom pričela ukvarjati v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. 5 let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi v Bolnišnici Golnik—Kliniki za pljučne bolezni in alergijo. V Kopa Golnik je s projektom krožkov kakovosti prejela prvo nagrado za najboljši HRM projekt  in srebrno priznanje za inovacijo Združenja za kakovost Gorenjske ter priznanje TOP 10 s področja izobraževanja. Med prvimi v Sloveniji je vpeljala edini mednarodni standard s kadrovskega področja Vlagatelji v ljudi (Investors in people).

KOTIZACIJA

 • za člane GZS OZP: 95 € + DDV
 • za ostale: 130 € + DDV                        

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki. 

*************************************************************

Pisne prijave sprejemamo do 18.1.2010 do 12. ure

 • Morebitne odjave sprejemamo do 18.1.2010 do 10. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  
 • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi