Novice


Arhiv: OZ Posavje: Novosti na področju obdavčitve z DDV, 14.1.2010

GZS Območna zbornica Posavje, Krško, Vas vabi na seminar

NOVOSTI NA PODROČJU OBDAVČITVE Z DDV,

ki bo

v četrtek, 14. januarja 2010, od 9. do 12.30 ure

predavalnica v kleti, GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9, Krško

30.10.2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 85/09 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B, s katerim se od 01.01.2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost.

Na tokratnem seminarju bodo predstavljeni naslednji tematski sklopi, v povezavi z veljavnimi spremembami:

  1. Spremembe predpisov na področju DDV
  2. Spremembe pravil o kraju opravljanja storitev
  3. Mehanizem obrnjene davčne obveznosti v določenih sektorjih
  4. Ukrepi za boj proti davčnim goljufijam
  5. Evidence za namene DDV
  6. Vračilo DDV v drugi državi članici

Poleg gradiva, ki bo prikazano in obravnavano na predavanju, je dobro, da slušatelji preberejo pojasnilo o novostih glede obdavčitve z DDV po 1. januarju 2010 na spletni strani DURS na linku - KLIK

Za seznanitev z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti predavateljica obvešča, da je bil v prispevku v časopisu DEL0, v prilogi FT, ki je izšel 23.11.2009, objavljen obširen članek v zvezi s to novostjo

PREDAVATELJICA
 
Julijana Povše, univ. dipl. ekon., vodja oddelka za davek na dodano vrednost pri generalnem davčnem uradu.

KOTIZACIJA

  • za člane GZS-OZP: 130 € + DDV
  • za ostale: 185 € + DDV                        

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.
Kotizacija vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev z napitki. 

*************************************************************

Pisne prijave sprejemamo do 12.1.2010 do 12. ure

  • Morebitne odjave sprejemamo do 12.1.2010 do 10. ure na e-naslov oz.posavje@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.  
  • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

*************************************************************

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi