Novice


Arhiv: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015; 13. 1. 2016

V sodelovanju z GZS - Zbornico računovodskih servisov organiziramo seminar

"Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015"

Kdaj in kje?

V sredo, 13. januarja 2016, od 9. do  13.30 ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Krško, Bohoričeva 9.

Namen:

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2015, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2016 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Vsebina:

1. Predvidene spremembe ZDDPO-2 in ZDoh-2 za leto 2016

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015

i. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
ii. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
iii. Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
iv. Priloge k izkazom
v. Javna objava letnih poročil

3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2015

i. Pregled obrazca po posameznih postavkah
ii. Opredelitev davčne osnove
iii. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
iv. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
v. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
vi. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
vii. Davčne olajšave za leto 2015
viii. Odbitek tujega davka

4. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

I. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
ii. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun za normirancev

Trajanje: 10.00 - 14.30 (5 šolskih ur)

Strokovna izvajalka:

mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji. 

Kotizacija: 

  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

Do vključno 30.12.2015 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave!
Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom. 

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do 11. 1. 2016 oz. do zapolnitve mest.
Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 11. 1. 2016. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Gradivo vam bomo poslali po pošti.
Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja ZRS se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi