Novice


Arhiv: Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2016

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 2, Datum: 15. 1. 2016, Stran: 45

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

A - Promocija izdelkov in storitev na sejmih

B - Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest

C - Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

D - Subvencioniranje najemnin start up podjetij

Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 83.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica, in sicer:

  • Ukrep A - 15.000,00 EUR
  • Ukrep B - 15.000,00 EUR
  • Ukrep C - 43.000,00 EUR
  • Ukrep D - 10.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica.

>>> Več o pogojih

Razpisnik: Občina Sevnica

Rok: Rok za prijavo je 18. 5. 2016, do 17. ure (oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica) oz. oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 18. 5. 2016).

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Vlasta Kuzmički, tel: 07 8161 233, e-pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: http://www.obcina-sevnica.si/ in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Fotogalerija

 

Arhivi