Novice


Arhiv: Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

Povabilo k oddaji vloge

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

(Ur. l. RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016)

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi vse vlagatelje, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 (Ur.l. RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016, v nadaljevanju javni razpis) oddajo vlogo za pridobitev posojila.

Dokumentacija: Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi .

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi