Novice


Arhiv: Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2016

 

Objavljeno: Uradni list RS, št. 53, 5. 8. 2016, Stran: 1805

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju na območju Občine Krško:

  • A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  • B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  • C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
  • D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
  • E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 130.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

  • a) za ukrep A v predvideni višini 105.000 EUR,
  • b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR,
  • c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,
  • d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR,
  • e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do srede, 21. 9. 2016 (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, T: (07) 49-81-292, E: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si, v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Fotogalerija

 

Arhivi