Novice


Arhiv: Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 17. 8. 2018, Stran: 1728

Predmet razpisa: Predmet oziroma namen javnega razpisa je:

  • A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
  • B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
  • C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen C).
  • D. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (v nadaljevanju namen D).

Več

Pogoji za sodelovanje: Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:

  • s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
  • ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 140.000 EUR, in sicer:

  • namen A: 100.000 EUR,
  • namen B: 30.000 EUR,
  • namen C: 5.000 EUR,
  • namen D: 5.000 EUR,

SKUPAJ: 140.000 EUR.

Razpisnik: Občina Brežice

Rok: Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, Tel: (07) 620-55-32.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Fotogalerija

 

Arhivi