Novice


Arhiv: Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Regionalna razvojna agencija Posavje dne 22. 8. 2018 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Posavski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2018/2019

 

ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2019.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

  

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

Fotogalerija

 

Arhivi