Novice


Arhiv: Projekt NAPREJ: oktobrske novice

Novičke

Oktobra 2015 je britanska parlamentarna skupina izdalaporočiloo možnostih vključevanja programov čuječnosti tako v sistem javnega zdravstva kot tudina področje izobraževanja, v delovne organizacije in v zapore. Poročilopoudarjapomen na čuječnosti temelječih intervencij pri krepitvi duševnega zdravja, preventivi duševnih bolezni in obravnavi kroničnih telesnih bolezni.

http://themindfulnessinitiative.org.uk/images/reports/Mindfulness-APPG-Report_Mindful-Nation-UK_Oct2015.pdf

Zakaj je organizacijska kultura pomembna?

- Zaposlenim daje občutek identitete in nenapisane smernice obnašanja,

- počutijo se varnejše in vedo, kaj se od njih pričakuje,

- dobro se zavedajo norm in vrednot, ki jih morajo upoštevati,

- imajo občutek kolektivne identitete oziroma pripadnosti podjetju.

 

Vse to močno vpliva na uspešnost organizacije, prav tako pa na duševno zdravje zaposlenih, ki posledično manj pogosto doživljajo duševne stiske, ki izhajajo iz delovnega okolja.

http://www.iri-lj.si/gradivo/clanki/151-posvetimo-se-organizacijski-kulturi-vredno-je

Tako kot pri drugih zdravstvenih težavah sta tudi na področju duševnega zdravja ključna zgodnje odkrivanje težav in aktivno odzivanje nanje. Na ta način se lahko težave v duševnem zdravju pravočasno odkrijejo in ustrezno zajezijo, ter s tem prepreči njihov nadaljnji razvoj in škodljive posledice.

 

Pri identificiranju znakov težav v duševnem zdravju si lahko pomagate s kratko ček listo, ki jo najdete v Priročniku za vodstvene kadre na strani 13 na spodnji povezavi:

https://www.naprej.eu/wp-content/uploads/2018/03/Projekt-NAPREJ-priroc%CC%8Cnik-za-vodstvene-kadre-mar-2018.pdf

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) od leta 2009 podeljuje nagrado za film na temo zdravega delovnega okolja kot eno izmed kategorij na mednarodnem festivalu dokumentarnega in animiranega filma v Leipzigu.

Priznanje se podeli dokumentarnemu ali animiranemu filmu, katerega osrednja tema je človek v spreminjajočem se svetu dela, pri čemer je zaželeno, da avtorji filma vključijo tudi teme psihosocialni pogoji dela oz. obstoječa in novonastala tveganja na delovnem mestu.

Več o pravilih in pogojih za sodelovanje, rokih za prijavo in nagrajencih iz preteklih let lahko izveste na spodnji povezavi: https://osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award

 

Fotogalerija