Novice


Arhiv: Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)

Spoštovani,

vabimo vas k sodelovanju v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, bo v projektu razvit in v podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako bodo izdelana spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce. V priponki prilagamo podrobnejši opis projekta in sodelovanja v njem (Priloga 1: Opis sodelovanja podjetij_Polet_30.01.2018.docx).

 KAJ BOSTE PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU? 

  • Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.
  • Individualiziran program in načrt, ki bo vseboval že obstoječe ukrepe podjetja na področju aktivnega in zdravega staranja ter priporočene ukrepe glede na rezultate analize stanja.
  • Brezplačno svetovanje in strokovno podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju posameznih ukrepov s strani multidisciplinarnega tima strokovnjakov s področij psihologije, ergonomije, managementa in promocije zdravja na delovnem mestu.
  • Brezplačno usposabljanje in izobraževanje delodajalcev in zaposlenih s področij aktivnega in zdravega staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela.
  • Dostop do strokovno-informativnih gradiv in praktičnih podpornih orodij za pomoč pri upravljanju področij aktivnega in zdravega staranjem ter odsotnosti z dela.
  • Priporočila delodajalcem za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

 SODELOVANJE V VLOGI PODPRTEGA PODJETJA 

  • Posredovanje podatkov, ki bodo obravnavani zaupno, z namenom izdelave interne analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.  
  • Aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije in pri pripravi nabora inovativnih ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja in odsotnosti z dela, zlasti pa pri njihovem izvajanju in vrednotenju  v vašem podjetju
  • Izmenjava informacij o aktualnih problematikah z namenom boljšega uresničevanja zastavljenih ciljev.

Vabimo vas, da izpolnite prijavni obrazec (Priloga: 2_Prijavnica_PP_Polet_30.01.2019) Prijava k sodelovanju), ga natisnete, podpišete in žigosate ter skeniranega in izpolnjenega v Wordovi različici pošljete na enega od elektronskih naslovov najkasneje do 15. februarja 2019, kjer smo vam tudi na voljo za dodatne informacije:

 

 

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo,

Gospodarska zbornica Slovenije

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi