Novice


Arhiv: Projekt POLET: Demografske projekcije in izzivi staranja

POLET

 

Prebivalstvo celotne Evropske unije se stara. Z izzivi staranja prebivalstva se srečuje vse več držav ter pravzaprav vsa Evropa. Tudi Slovenija pri tem ni izjema, saj se slovensko prebivalstvo pospešeno stara, naglo pa se povečuje tudi povprečna starost zaposlenih.

Leta 2018 je bila ena petina (19 %) evropskega prebivalstva starejša od 65 let. Po projekcijah bo do leta 2080 skoraj dvakrat toliko ljudi starih 65 let in več, kot jih je danes in predstavljali bodo eno tretjino evropske populacije. Do leta 2080 bo 12,3 % ljudi v Evropski uniji starih 80 let in več, leta 2014 jih je bilo 5,1 %. Projekcije kažejo da je najhitreje rastoči del populacije Evropske unije starostna skupina nad 80 let. Tako se z izzivi staranja prebivalstva srečuje vse več držav ter pravzaprav vsa Evropa.

Slovenija bo imela do leta 2020 20,6 % prebivalcev starih nad 65 let, do leta 2050 pa se bo ta delež znatno povečal, in sicer do 30 %. V Sloveniji imamo podpovprečno število zaposlenih mladih do 25. leta in starejših od 55. let, ter nadpovprečno starih med 26 in 54 let. Slika slovenske zaposlene populacije tako odstopa od evropskega povprečja in pomeni zelo slabo prognoza za prihodnost našega gospodarstva.

Demografske spremembe ter staranje prebivalstva in posledično dolgoročno pomanjkanje delovne sile so dejstva, katerim se ne moramo izogniti. Zato ima zelo veliko in pomembno vlogo spopadanje z izzivom staranja prebivalstva, ki je pomembno za vse – za posameznika, podjetje in državo.

Podjetja se danes pri reševanju problema staranja zaposlenih poslužujejo treh vrst ukrepov oziroma njihove kombinacije, in sicer: prilagoditvenih ukrepov, s katerimi odgovarjajo na spremenjene zmožnosti in potrebe starejših delavcev, razvojnih ukrepov, kjer odkrivajo nove razvojne možnosti v menedžmentu podjetja z novo organizacijo, ki omogoča sinergijo mlajših in starejših zaposlenih in izhodnih ukrepov z zgodnjim upokojevanjem ali odpuščanjem. Učinkoviti ukrepi prve in druge kategorije tako omogočajo trajnostni razvoj, izhodni ukrepi pa le kratkotrajno vzdržno poslovanje podjetja. Delujte trajnostno, sodelujte pri projektu POLET https://projekt-polet.si/za-podjetja/.

(Vir: EU-OSHA, Eurostat, Raziskovalna študija Aktivno in zdravo staranje – prakse in zakonodaja Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje)

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Fotogalerija

 

Arhivi