Novice


Arhiv: Projekt POLET: Telovadimo!

POLET 

Telovadba na delovnem mestu


Opis ukrepa in usmeritve za vpeljavo:
 
Na delovnih mestih se organizirajo krajše vaje, prilagojene posameznim skupinam zaposlenih in naravi dela. Organizirana skupna vadba se izvaja pred začetkom delovnega procesa in med njim (npr. v intervalu dveh ur). Opravljajo se vaje, ki razbremenijo siceršnjo prisilno držo in ponavljajoče se gibe. Ob izvajanju ukrepa mora podjetje ustrezno načrtovati delovni proces, da krajše 5-minutne prekinitve ne zmotijo poteka dela. Vaje načrtuje strokovnjak, ki pozna značilnosti in obremenitve, ki ga povzročajo različni delovni procesi v podjetju. Če podjetje nima ustreznega kadra, za to angažira zunanjega strokovnjaka. Ob uvajanju ukrepa je potrebno zaposlene seznaniti z namenom in ciljem ukrepa, saj je pomembno, da zaposleni ukrep sprejmejo kot koristnega in dobronamernega. Za zanimivejše izvajanje lahko podjetje kupi tudi razne pripomočke (žoge, trakove, ročke), ki popestrijo in intenzivirajo vadbo.

Namen ukrepa: 
Razbremenitev zaposlenih med prisilno držo, aktivacija drugih mišic telesa in sprostitev med delom.

Primernost ukrepa: 
Ukrep je primeren za vsa podjetja. (mikro, mala, srednja, velika podjetja) 

Ciljna podskupina: 
Vsi zaposleni, tako v proizvodnji kot v pisarni.

Vrednotenje (finančno/časovno): 
Ukrep finančno ni zahteven, pričakuje se minimalen vložek za izbor najprimernejših posameznih vaj in ustrezna organizacija delovnega procesa. Izvaja se lahko kontinuirano in v krajšem časovnem obdobju.

Predvideni učinki: 
Manj okvar gibalnega sistema, večja koncentracija pri delu.

Vir: KATALOG UKREPOV ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2017, stran 23

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Fotogalerija

 

Arhivi