Novice


Arhiv: Projekt POLET: Vzemimo si odmor!

POLET

 

Več krajših odmorov


Opis ukrepa in usmeritve za vpeljavo:
 
Starejšim zaposlenim se med delovnim procesom omogočijo pogostejši krajši odmori. Pri tem je delovni proces potrebno organizirati tako, da se kljub odmorom zagotovi nemoten potek dela. V primeru kadrovske podhranjenosti se naredi načrt izvajanja več daljših odmorov – rotiranje znotraj starejših zaposlenih, kar pomeni, da v nekem obdobju pride na vrsto vsak starejši zaposleni in ne vsi naenkrat. Za uspešno implementacijo ukrepa je potrebno analizirati delovne procese in določiti tista delovna mesta, kjer je ukrep mogoče realizirati. Za izbrana delovna mesta se oblikuje dinamika in trajanje odmorov na način, da se minimizira poseg v delovni proces in maksimizira učinek za zaposlenega. Nov urnik odmorov je potrebno predstaviti zaposlenim in jih prositi za povratne informacije o učinkovitosti ter uporabnosti ukrepa, ki se lahko izvede z angažiranjem notranjih strokovnjakov.

Namen ukrepa:   
Z več krajšimi odmori zaposleni prekinejo delovno rutino, lahko se spočijejo od aktivnosti, ki zahtevajo visoko stopnjo koncentracije, prisilne drže telesa, ponavljajočih se gibov in mentalnih aktivnosti.

Primernost ukrepa: 
Ukrep je primeren za vsa podjetja, ki imajo možnost (kadri, narava dela) organizirati delovni proces z več odmori starejših zaposlenih.

Ciljna podskupina: 
Ukrep se izvaja predvsem za zaposlene v proizvodnji in zaposlene, ki opravljajo visoko zahtevne ter intenzivne mentalne aktivnosti.

Vrednotenje (finančno/časovno): 
V primeru zadostne kadrovske zasedbe ni večjih finančnih vložkov. Ukrep se lahko izvaja permanentno, po predhodnem načrtu izvajanja pogostejših odmorov.

Predvideni učinki: 
Zaradi boljše koncentracije je produktivnost večja, manj napak, poškodb in delovnih nesreč.

 

Vir: KATALOG UKREPOV ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2017, stran 21

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 

Fotogalerija

 

Arhivi