Novice


Arhiv: O projektu POLET

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiEvropski socialni sklad

 

Starajoča se delovna sila in bolniške odsotnosti predstavljajo za delodajalce velik izziv, zato je pomembno poznati njihove značilnosti ter na podlagi teh spoznanj razviti ustrezne načine upravljanja z zaposlenimi v delovni organizaciji.

Zaradi številnih izzivov na področju aktivnega in zdravega staranja je v podjetjih vse bolj v ospredju potreba po sistematičnih, celovitih in dolgoročnih ukrepih, ki ohranjajo in izboljšujejo zdravje in varnost vseh zaposlenih, ter ukrepih za prilagajanje dela spremembam, povezanih s starostjo zaposlenih.

V projektu POLET bo razvit inovativen celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.

 

 

CILJI PROJEKTA


TRAJANJE PROJEKTA

Projekt se izvaja od oktobra 2018 do septembra 2022.

PARTNERJIFotogalerija

 

Arhivi