Novice


Arhiv: Vabilo k sodelovanju - RAZVOJ CELOVITEGA POSLOVNEGA MODELA ZA DELODAJALCE ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH (POLET) – Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

POLET

 
Vabimo vas k sodelovanju v projektu

»Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«,

ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, se v projektu razvija in v podprtih podjetjih implementira inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako se izdelujejo spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce. V priponki prilagamo podrobnejši opis projekta in sodelovanja v njem.

KAJ BOSTE PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU?  

  1. Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju. 
  2. Individualiziran program in načrt, ki bo vseboval že obstoječe ukrepe podjetja na področju aktivnega in zdravega staranja ter priporočene ukrepe glede na rezultate analize stanja.
  3. Brezplačno svetovanje in strokovno podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju posameznih ukrepov s strani multidisciplinarnega tima strokovnjakov s področij psihologije, ergonomije, managementa in promocije zdravja na delovnem mestu.
  4. Brezplačno usposabljanje in izobraževanje delodajalcev in zaposlenih s področij aktivnega in zdravega staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela.
  5. Dostop do strokovno-informativnih gradiv in praktičnih podpornih orodij za pomoč pri upravljanju področij aktivnega in zdravega staranjem ter odsotnosti z dela.
  6. Priporočila delodajalcem za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

SODELOVANJE V VLOGI PODPRTEGA PODJETJA 

  1. Posredovanje podatkov, ki bodo obravnavani zaupno, z namenom izdelave interne analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.  
  2. Aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije in pri pripravi nabora inovativnih ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja in odsotnosti z dela, zlasti pa pri njihovem izvajanju in vrednotenju  v vašem podjetju.
  3. Izmenjava informacij o aktualnih problematikah z namenom boljšega uresničevanja zastavljenih ciljev.

Prosimo vas, da svoj interes za sodelovanje potrdite z izpolnitvijo (Wordova različica) in podpisom (skenirana različica) priložene prijavnice in jo v obeh različicah pošljite na naslov posavska.gz@gzs.si

Priloga 1: Opis sodelovanja podjetij
Priloga 2: Prijavnica
Priloga 3: Kriteriji za nabor podjetij

 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Fotogalerija

 

Arhivi