Novice


Arhiv: Projekt POLET: Medgeneracijska komunikacija

POLET

 

 

V delovnem okolju se danes srečujejo zaposleni različnih starostnih skupin:

  • generacija »Baby-boom« (rojeni 1946-1964),
  • generacija X (rojeni 1965-1979),
  • generacija Y ali Milenijci (rojeni 1980-2000),

Kmalu se bo trgu dela pridružila še generacija Z (rojeni po letu 2000)!

Zaradi različnih in pogosto tudi nasprotujočih ključnih vrednot se med generacijami oblikujejo generacijske razlike, ki pomenijo izziv tako za delodajalce kot tudi za zaposlene.

Ali veste, da ima vsaka generacija prevladujoči način komuniciranja?

  • »Baby boom« generacija ima raje redne pogovore iz oči v oči, telefonske pogovore ali sestanke.
  • Generacija X raje uporablja elektronska sporočila in mobilni telefon.
  • Generacija Y rada uporablja oblike komunikacije, kjer je komunikacija hitra in pogosta (sms-sporočila, hitra sporočila preko raznih aplikacij, veliko čustvenih simbolov).

Do konflikta lahko pride, kadar pripadnik Generacije X verjame, da je za določen pogovor primerna elektronska pošta, medtem ko zaposleni iz »Baby boom« generacije pričakuje pogovor v živo.

Kako torej izboljšati komunikacijo znotraj večgeneracijskega tima?

  • Z zavedanjem, da stereotipi med nami obstajajo in da jih znamo prepoznati.
  • Z učenjem, kako deluje posamezna generacija, saj razumevanje stališč drug drugega vodi do uspešnejšega razumevanja v delovni skupini.
  • V podjetju omogočimo več načinov komunikacije z zaposlenimi, da sporočila dosežejo vse zaposlene – npr. omogočimo komunikacijo po elektronski pošti, sms-ih, imamo redne pogovore z vodjo ali v mobilnih aplikacijah ustvarimo skupine, kjer si v timu lahko izmenjujemo tudi zabavne stvari.

Vir: Polet zloženka »Generacijske razlike – most ali ovira?«, januar 2020


 

 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 

 

Fotogalerija

 

Arhivi