Novice


Arhiv: Projekt POLET: O ženskah, staranju in zdravju

POLET

 

Starejše ženske predstavljajo velik del svetovnega prebivalstva in njihov delež se še povečuje – leta 2000 je bilo 336 milijonov žensk,  starih 60 let in več, leta 2050 bo njihovo število že preseglo milijardo. Po številčnosti presegajo moške: na 100 moških je na svetu 123 žensk, starih 60 let in več. Najvišji delež starejših žensk živi v razvitih državah; večina jih živi v nerazvitih delu sveta, kjer skokovito narašča delež starega prebivalstva. Najhitreje narašča delež najstarejših starih žensk, starih nad 80 let – v starostni skupini 80 let in več je na 100 moških 189 žensk (v starostni skupini 100 let in več pa je na 100 moških kar 385 žensk). Medtem ko je večina starih žensk razmeroma zdravih in samostojnih do pozne starosti, najstarejše ženske pogosto potrebujejo oskrbo in pomoč pri vsakodnevnih opravilih. 

Svetovna zdravstven organizacija je že leta 2007 izdala publikacijo z naslovom Women, ageing and health: A framework for action: Focus on gender (Ženske, staranje in zdravje: Okvir za delovanje: Osredotočenje na spol), ki poroča o zdravstvenem stanju žensk v srednjih letih in v starosti ter obravnava determinante in dejavnike, ki vplivajo na njihovo zdravje. Namenjena je oblikovalcem politike, izvajalcem, nevladnim organizacijam in civilni družbi, ter prinaša smernice, kako izboljšati zdravje in blagostanje žensk. Ena od pomembnih ugotovitev v knjižici je, da je treba v politikah, programih in raziskavah upoštevati razliko med spoloma in življenjski potek.

 

V reviji za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje lahko preberete povzetek te še vedno zelo  aktualne študije, njena avtorica je Tanja Pihlar.
Vir: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=842


 

 

 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 

Fotogalerija

 

Arhivi