Novice


Arhiv: Projekt POLET: 10. MAJ – Svetovni dan gibanja

POLET

 

 

Kljub koronavirusu in mnogim omejitvam, s katerimi smo se in se še srečujemo, je gibanje izjemno pomembno za zdravje in dobro počutje, tako v zasebnem življenju kot tudi na delovnem mestu. 

Čas, ki ga preživimo sede, vpliva tako na splošno umrljivost kot tudi na umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Glede na to, da čas sedenja negativno vpliva na zdravje tudi pri ljudeh, ki dosegajo priporočila za telesno dejavnost, je pomembno, da se aktivnosti poleg spodbujanja telesne dejavnosti usmerijo tudi v zmanjševanje časa sedenja. Stroka priporoča, da aktivnosti, ki jih opravljamo sede, prekinemo z drobnimi vložki gibanja (npr. vstajanje, pretegovanje, hoja, uporaba stopnic namesto dvigala).

Če hočete narediti nekaj dobrega za svoje zdravje bo zadostovalo že izvajanje 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. To se lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj 5 dni v tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Seveda se lahko kombinira telesno dejavnost obeh intenzivnosti. Šteje tudi telesna dejavnost razdeljena na več manjših sklopov dnevno, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10 minut. V večini primerov se to najlažje in najhitreje doseže s vsakodnevnim rednim pešačenjem in ali kolesarjenjem.

Naredite nekaj zase in za svoje dobro počutje!


 

 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 

Fotogalerija