Novice


Arhiv: Projekt POLET: Dan slovenskega športa

POLET 


23. september je državni praznik – Dan slovenskega športa. Športno udejstvovanje ne pomeni le osvajanje in krepitev motoričnega znanja, gre za krepitev telesa, zdrav način življenja. Pri tem je pomembno, da telesno aktivnost spodbujamo v vseh življenjskih obdobjih in v različnih situacijah. Tudi na delovnem mestu. 

Stanje na področju telesne dejavnosti pri starejših v Podravju

Podatki kažejo, da smernicam ustrezne telesne dejavnosti v Podravju ne zadošča 47 % odraslih v starosti 25 do 74 let. Več telesno nedejavnih je med brezposelnimi, kar 55 % brezposelnih telesni vadbi ne posveča pozornosti, medtem ko je med delovno aktivnimi največ telesno neaktivnih pri tistih, ki opravljajo pisarniško delo, 57 %. Najmanj se gibljejo v najstarejši starostni skupini (65-74 let), kjer jih 55 % ne zadošča smernicam (59 % starostnic in 52 % starostnikov). Največ nedejavnih je med tistimi z osnovnošolsko izobrazbo, ki se opredeljujejo kot spodnji/delavski razred (50 %). Smernicam ustrezne telesne dejavnosti torej zadošča le 41 % starostnic in slaba polovica (48 %) starostnikov (Raziskava vedenjskega sloga odraslih, 2012).

Zakaj 23. september?

Začetek organiziranega športa na Slovenskem sega v leto 1863, ko je bilo 1. oktobra ustanovljeno prvo telovadno društvo Južni Sokol. S tem so bili postavljeni temelji za razvoj organiziranega športa v Sloveniji, razvoj športa v šolah, razvoj športnih društev, izobraževanja kadrov in oblikovanje trdne podlage za številne športne dosežke naših športnikov.

Slovenski vrhunski športniki in športnice nas postavljajo na svetovni zemljevid sveta, nas navdajajo s ponosom in krepijo našo narodno zavest. Hkrati pa slovenske javnosti motivirajo, da se tudi same ukvarjajo s športom, tisto prostočasno dejavnostjo, ki ima izredne pozitivne učinke na posameznika in družbo: šport krepi, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo.

23. septembra 2000 je na olimpijskih igrah v Sydneyu prvič zaigrala slovenska himna, in sicer veslačema Iztoku Čopuin Luki Špiku ter strelcu Rajmondu Debevcu. Zadnjih nekaj let se po vsej Evropi 23. septembra začenja tudi Evropski teden športa, iniciativa Evropske komisije, katere namen je spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti in del katere je tudi Slovenija.

Koledar vaj na delovnem mestu

In če mislite, da je šport aktivnost, ki se je lahko lotevamo samo na športnih terenih, vam priporočamo, da si pogledate (in začnete uporabljati!) Koledar vaj na delovnem mestu, drobna knjižica, ki jo je pred leti izdala Športna unija Slovenije. Koledar vsebuje skrbno in strokovno izbrane vaje v obliki fotografij in kratkih opisov. Vaje so enostavne in so namenjene raztezanju ter krepitvi mišic celega telesa v sklopu 10-minutnega odmora na delovnem mestu. https://www.sportna-unija.si/?t=8130000050

>>>VIR

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi