Novice


Arhiv: Projekt POLET: Starejši zaposleni imajo mehke veščine, ki jih delodajalci iščejo

POLET

Mehke veščine so izjemnega pomena na delovnem mestu, saj se prav v njih skriva ključ do uspešnih delovnih ekip. Delodajalci tako pri zaposlovanju novih sodelavk in sodelavcev dajejo velik poudarek močnim mehkim veščinam na skoraj vseh področjih dela. Najbolj se mehkih veščin naučimo z izkušnjami, skozi čas, zato so starejši delavci glede teh sposobnosti praviloma v veliki prednosti.


Za uspešnost na delovnem mestu potrebujemo trde in mehke veščine. Trde veščine so tiste, ki jih pridobimo z izobraževanji in drugimi oblikami formalnih usposabljanj. So poklicno specifične in nujne za opravljanje določenega dela. Mehke veščine pa je precej težje opredeliti, a so prav tako nujne za dobro delovanje v poklicnem okolju. Tudi naučiti se jih je pogosto veliko težje, saj jim v standardnih izobraževanjih ne dajejo tolikšnega poudarka. So pa te veščine velikokrat ključne v postopku izbiranja novih sodelavcev. Pomanjkanje mehkih veščin tako lahko zavira razvoj kariere tistih, ki so sicer strokovno izjemno dobri na svojem delovnem področju. Mehke veščine sestavlja množica osebnostnih lastnosti, navad, odnosov in čuta za druge, ki oblikujejo posameznika kot dobrega ali slabega sodelavca. Primeri mehkih veščin so dobra pisna in ustna komunikacija, timsko delo, prilagodljivost, reševanje problemov, analitično mišljenje, spoprijemanje s stresom in vodenje.

Sposobnosti, ki se jih ne da avtomatizirati

Pomemben razlog, zakaj so mehke veščine tako zaželene, je ta, da prispevajo k boljšim medosebnim odnosom, in sicer tako znotraj podjetja kot s strankami in drugimi, s katerimi se na delovnem mestu srečujemo in s katerimi sodelujemo. Mehke veščine so tako še posebej pomembne za vse tiste, ki delajo neposredno s strankami. Sposobnost komuniciranja in reševanja problemov je na teh delovnih mestih bistvena. V dobi avtomatizacije in digitalizacije mehke veščine še pridobivajo na pomenu, saj se jih za razliko od nekaterih drugih spretnosti ne da nadomestiti. Poleg tega se za razliko od tehničnih veščin mehke veščine med posameznimi delovnimi mesti ne razlikujejo tako zelo veliko niti ne zastarajo tako hitro, s tem pa naredijo zaposlenega prilagodljivega za vedno nove in drugačne delovne izzive.

Pozor, z leti postajajo vse boljši

Kot opozarjajo strokovnjaki in kažejo raziskave, število delovnih mest, ki vključujejo odločanje, iz leta v leto skokovito raste. Zaradi razvoja tehnologije se namreč zmanjšuje število poklicev z zgolj rutinskimi nalogami, povečuje pa se povpraševanje po spretnostih odločanja, vodenja in upravljanja, zelo pomembna postaja tudi zmožnost povezovanja in učenja iz množice podatkov sodobnega poslovnega in širšega sveta. Dobra presoja in modrost, ki se ju da pridobiti le z leti, sta postali izjemno pomembni, a žal še vedno premalo cenjenji. Starejši delavci imajo zaradi svojih življenjskih izkušenj zelo pogosto močne mehke veščine. So samozavestni, pridobili so dolgoletno znanje ter se veliko učili iz preteklih izkušenj in odnosov. Delodajalci bi se tega morali zavedati in si prizadevati za oblikovanje starostno raznolikih delovnih mest. Prav tako bi morali pri novih zaposlovanjih, še posebej za delovna mesta, ki zahtevajo več in močne mehke veščine, postati pozorni na starejše kandidate in jim brez predsodkov ponuditi pravo priložnost.

>>> VIR

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi